Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dr Alex Lovell

Darlithydd, Cymraeg

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606942

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - 158
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Alex â staff addysgu Adran y Gymraeg yn 2017 ar ôl saith mlynedd o astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig. Cwblhaodd radd BA yn y Gymraeg yn 2014 ac yna PhD yn y Gymraeg yn 2019. Roedd ei draethawd PhD yn archwilio sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg Gymraeg Ail Iaith
  • Caffael ail iaith
  • Cynllunio iaith a pholisi addysg yng Nghymru
  • Profi ac asesu ail iaith
  • Dwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Alex yn gyfrifol yn bennaf am addysgu modiwlau iaith ar gyfer myfyrwyr y llwybr ail iaith, ond mae hefyd yn cydlynu a chyfrannu at fodiwlau eraill ym meysydd addysg ac ieithyddiaeth gymhwysol.