Yr Ysgol Reolaeth

Croeso i'r Ysgol Reolaeth

Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn un o ddarparwyr blaenllaw y Deyrnas Unedig o ran ymchwil ac addysg ym meysydd rheolaeth, cyllid ac economeg. Ein nod yw ffurfio dyfodol yr economi byd-eang drwy ein rhaglenni ac ymchwil addysgol sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang.

Myfyrwyr: Rydym yn helpu myfyrwyr i ddysgu'r sgiliau lefel uchel a phroffesiynol i lwyddo yn y farchnad lafur hynod gystadleuol bresennol drwy gynnig cyrsiau a addysgir gan academyddion o safon fyd-eang gyda'n timau cymorth myfyrwyr pwrpasol. Ymchwil: Mae ein hymchwil arloesol sy'n torri tir newydd yn cyfeirio ein holl addysg ac addysgu, gan ganiatáu i ni feithrin cysylltiadau â'r llywodraeth, diwydiant ac arweinwyr busnes ledled y byd. Cysylltiadau â Diwydiant: Rydym yn meithrin cysylltiadau cryf â phartneriaid diwydiannol i gefnogi eu sefydliad, i gydweithio ar ymchwil ac i gynnig doethineb diwydiant i ddynion a menywod busnes y dyfodol.

Taith Rithwir

Virtual Tour Button

Cysylltwch รข ni

Yr Ysgol Reolaeth
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae, Ffordd Fabian
Abertawe
SA1 8EN, DU

Ffôn: + 44 (0)1792 606970
E-bost: SoM@swansea.ac.uk