Cyllid ar gyfer eich dyfodol

Mae Ysgol y Gyfraith yn cynnig profiad myfyriwr eithriadol, cwricwlwm blaengar, a buddsoddiad ymroddedig yn ein myfyrwyr. Mae ein hysgolion yn darparu cymorth ariannol a'r cyfle i feithrin sgiliau sy'n gwella gyrfa.

Ysgoloriaethau ymchwil

Ysgoloriaethau ymchwil - Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Prifysgol Abertawe.
Byddwn yn hysbysebu ysgoloriaethau ymchwil Ysgol yma pan fyddant ar gael.

Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair

Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair

Ar gael i ddeiliaid cynnig ôl-raddedig y DU a rhyngwladol.

Darganfyddwch fwy.

Dyddiadau cau:

Myfyrwyr rhyngwladol - 15 Ebrill 2018

Myfyrwyr Cartref / UE - 30 Mehefin 2018

Ysgoloriaethau Prifysgol Abertawe

null

Mae Prifysgol Abertawe yn dyfarnu ysgoloriaethau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg neu ryngwladol, myfyrwyr sy'n rhagori mewn arholiadau, cerddoriaeth neu chwaraeon, ac mae bwrsariaethau sy'n gysylltiedig ag incwm yn helpu myfyrwyr o gefndiroedd incwm is.

Darganfyddwch fwy am ein hysgoloriaethau Israddedig, Ôl-raddedig a Rhyngwladol sydd ar gael.