BSc Daearyddiaeth Ffisegol F840

Trosolwg Cwrs

colorado plateau

Mae'r cwrs gradd BSc Daearyddiaeth Ffisegol wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb ym maes daearyddiaeth ffisegol. Mae myfyrwyr yn astudio modiwlau daearyddiaeth ffisegol ar lefel Un, a daeareg. Yn ystod lefelau Dau a Tri, mae myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol (dulliau ymchwilio, dulliau daearyddiaeth, cwrs maes, traethawd hir) sy'n canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ffisegol, a caiff modiwlau opsiynol eu dewis o blith y rhai sy'n trafod daearyddiaeth ffisegol.

Nodweddion Allweddol

Mae gwaith maes yn rhan bwysig o'r addysgu ar y cwrs BSc Daearyddiaeth Ffisegol, sy'n cynnwys cwrs maes tramor yn ystod yr ail lefel yn ogystal â gwaith maes sy'n nes at adref yn ystod pob lefel.

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn hyfforddi graddedigion Daearyddiaeth yn llwyddiannus ers y tridegau. Rydym yn un o'r adrannau Daearyddiaeth mwyaf sefydledig yn y Deyrnas Unedig a gyda thros 30 o staff academaidd, rydym ymhlith y mwyaf.

Mae ein sgoriau mewn addysgu, profiad myfyrwyr ac ymchwil rhagorol yn dyst i'r enw da sefydledig sydd gennym.

Ein hadran yw'r fwyaf yng Ngholeg Gwyddoniaeth y Brifysgol. Rydym yn derbyn mwy na 150 o fyfyrwyr bob blwyddyn ac mae dros 60 o fyfyrwyr ôl-raddedig yn dilyn cyrsiau gradd ymchwil PhD ac yn astudio ein cwrs MSc mewn Dynameg Amgylcheddol a'n cwrs MA mewn Daearyddiaeth Ddynol.

Rydym yn cynnig amgylchedd bywiog, cyfeillgar a ffyniannus i astudio gradd mewn Daearyddiaeth.

Rydym yn cynnig gweithgareddau profiad gwaith ac interniaeth niferus a rhaglen o weithgareddau penodedig sydd wedi'i chynllunio i wella eich cyflogadwyedd.

Rydym yn cynnig ystod eang o gynlluniau gradd anrhydedd sengl a chydanrhydedd tair blynedd a chynlluniau pedair blynedd gyda blwyddyn dramor.

Rydym hefyd yn cynnig Cynllun Gradd BSc Integredig unigryw mewn Daearyddiaeth dros bedair blynedd. Mae'r cynllun yn cyfuno blwyddyn Sylfaen â rhaglen BSc Daearyddiaeth tair blynedd arferol. Nod y cynllun integredig yw cael canlyniadau gwell a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr sydd heb y cymwysterau perthnasol i gael eu derbyn ar y rhaglenni tair blynedd yn uniongyrchol drwy eu hyfforddi'n drwyadl yn y sgiliau rhifedd a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i gwblhau gradd mewn daearyddiaeth.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global environmental change: The human impact
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG106/GEC106 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC106Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Cynaladwyedd mewn byd bregus
GEG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
AND
GEG108P/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 210Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108PSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals & Tutorials (for Physical Geography Students)
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 210Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 210Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
GEL121/GEC121 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC121Semester 1 and Semester 220Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEL121Semester 1 and Semester 220Introducing Planet Earth: an overview of geology
AND
Optional Modules XGEPS 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Can select GEC109 with GEG108H or GEG108P

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 210Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEC110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Amgylchedd Cymru
GEC120Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymdeithas Cymru Gyfoes
GEG104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10People Place and Nation
GEG105Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Shifts: Towards a New World Order?
GEG115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colonial and Postcolonial Geographies
GEG118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Moving Worlds: Mobilities and Migrations

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEC259 / GEG259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEC268 / GEG268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 210Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our application process in April. Therefore any selection made here will be overwritten by the Geography Department

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Austria
GEG252MSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Mallorca
GEG252MBSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Field Work Skills: Malaysian, Borneo
GEG252VSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG264A/GEG264B 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG264ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Research Methods A
GEG264BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Research Methods B
AND
GEC266 / GEG266 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC266Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol
GEG266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Physical Geography
AND
BSc Physical Geography Options 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 as it is the Welsh and English equivalent of the same module. Can only select GEL204 if capacity allows

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Geomorffoleg Afonol
GEG202Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rivers
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Glacial Environments and Processes, past and present
GEG219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reconstructing Quaternary Environmental Change
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
GEG237Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Vegetation Patterns and Dynamics
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geological Record of Past Environments

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG331 / GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 230Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 230Dissertation Report: Geography
AND
GEG332 / GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 210Dissertation Support: Geography
AND
GEC333 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 220Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 220Lleoliad Gwaith
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG334Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Work Placement
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years

Gofynion Mynediad

Lefelau A: graddau ABB-BBB neu raddau cyfatebol gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig (er enghraifft, Cymdeithaseg neu Ddatblygiad y Byd; Daeareg neu Wyddor yr Amgylchedd; neu bwnc Gwyddoniaeth ychwanegol)

BTEC: DDM gyda gradd B mewn Daearyddiaeth lefel A neu bwnc cysylltiedig

Arholiadau Uwch yr Alban: ABBCC gan gynnwys Daearyddiaeth (neu bwnc cysylltiedig) gradd B

Mynediad i Addysg Uwch (y Gwyddorau neu'r Dyniaethau): Pasio gyda Rhagoriaeth (24 pwynt Rhagoriaeth gan gynnwys 3 mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig, gan gynnwys 15 pwynt Teilyngdod)

Bagloriaeth Cymru: Pasio yn gyfwerth â gradd A Lefel A

Bagloriaeth Ryngwladol: 33-32 (gan gynnwys 5 mewn Daearyddiaeth)

IELTS 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ym mhob elfen) neu brawf Saesneg cyfatebol

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu a fyddwn yn cynnig lle, gan gynnwys cydbwysedd, natur ac ansawdd pynciau Lefel A, AS a TGAU (neu gymwysterau cyfatebol); y datganiad personol a sylwadau canolwyr.

Gan amlaf, mae Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig amser llawn drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS .

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Lefel 2 Anrhydedd Sengl:

  • Ar hyn o bryd mae gan fyfyrwyr ddewis o blith pedwar lleoliad cwrs maes, gydag un lleoliad yn cael ei gynnig heb ddim cost ychwanegol. Mae'r tri lleoliad arall ar gael fel opsiynau ond mae cost ychwanegol i'w thalu (sy'n amrywio yn ôl lleoliad).

Lefel 2 Cyd-anrhydedd:

  • Caiff myfyrwyr fynd ar gwrs maes rhyngwladol os bydd lle ond bydd yn rhaid iddynt dalu cost lawn y cwrs maes (sef £450 i fynd i Mallorca ar hyn o bryd).
  • Gall myfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddorau Ffisegol y Ddaear ddewis modiwl GEL204 sy'n cynnwys trip maes penwythnos i Sir Benfro ar gost o £65 (i fyfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddorau Ffisegol y Ddaear).

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BSc Daearyddiaeth Ffisegol byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesiadau parhaus drwy diwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir yn ystod Lefel Tri.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan Ddaearyddiaeth yn Abertawe berthynas dda gydag ystod eang o bartneriaid allanol gan gynnwys busnesau bach a chanolig, asiantau'r Llywodraeth, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thramor. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â’r diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

“Ar ôl ymweld â'r Brifysgol ar ddiwrnod agored, ro'n i wedi gwneud fy mhenderfyniad yn syth. Ces fy argyhoeddi gan y ffaith bod y campws mor agos at y môr, y dewis o fodiwlau oedd ar gael ar y cwrs a'r teimlad hapus ymysg y myfyrwyr eraill pan gyrhaeddais i.

Y ffaith ei fod mor ddiddorol ac amrywiol a bod llawer o ddewis ynghylch beth o'n i'n gallu astudio yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Roedd y tripiau maes yn wych ac ro'n ni'n cael dewis lle i fynd a oedd yn rhoi llawer o ryddid i ni ddewis ein llwybrau a'n maes arbenigol ein hunain.”

Clara Palmer, BSc Daearyddiaeth

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae gan yr Adran Ddaearyddiaeth lawer o adnoddau ar gyfer gwaith ymchwil: mae ganddi ddau labordy cyfrifiadurol pwrpasol: Un ohonynt â 24 o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu â'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth sy'n darparu meddalwedd a rhaglenni Technoleg Gwybodaeth pwrpasol ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a Synhwyro o Bell; Un â 10 o weithfannau Linux perfformiad uchel ar gyfer rhaglenni GIS a synhwyro o bell mwy pwerus. 

Mae gennym ystafelloedd labordy arbenigol ar gyfer dadansoddi cymarebau isotopau yn sefydlog; dadansoddi cylchoedd coed; echdynnu a dadansoddi cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychydd glaw; dadansoddi teffra; nodweddu pridd a gwaddod.

Rydym hefyd wedi gwario £1.8 miliwn yn ddiweddar ar ofodau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth, labordai a gofodau addysgu hyblyg.

Dysgwch fwy am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Mae nifer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd yr opsiynau mae'n eu cynnig ar gyfer astudio amrywiaeth eang o themâu a materion cyfredol, y ddealltwriaeth bwysig mae'n ei chynnig o'n byd cyfoes, a'r cyfle i roi'r wybodaeth hon ar waith drwy waith maes. Fodd bynnag, yr hyn nad yw llawer o fyfyrwyr yn sylweddoli cyn dod i'r brifysgol yw bod gradd mewn Daearyddiaeth yn cynnig ystod eang iawn o gyfleoedd gwaith, sy'n galluogi graddedigion i ddilyn gyrfa hyblyg ac amrywiol.

Dysgwch ragor am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Rydym yn anelu i fod yn un o'r canolfannau ymchwil mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol ym maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol, ac i gynnig profiad addysgu rhagorol a chyfleusterau ardderchog mewn awyrgylch cyfeillgar.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig, barnwyd bod 95% o waith ymchwil Abertawe ym maes Daearyddiaeth o ansawdd ryngwladol, a bod 60% yn ymchwil sy’n arwain y byd (4*) neu'n rhagorol yn rhyngwladol (3*).

Mae gennym gymdeithas fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig sy'n astudio graddau PhD, ac rydym yn cynnig cyrsiau blwyddyn MRes, MSc ac MA. Dysgwch fwy.

Gwaith maes

Yn ystod ail flwyddyn y cwrs BSc Daearyddiaeth, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cwrs maes rhyngwladol. Ar hyn o bryd, gall myfyrwyr ddewis o blith pum lleoliad:

Alpau Awstria (gan ganolbwyntio'n benodol ar Ddaearyddiaeth Ffisegol)

Vancouver (gall myfyrwyr arbenigo mewn Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Dinas Efrog Newydd (Daearyddiaeth Ddynol)

Mallorca (gall myfyrwyr arbenigo mewn Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Sikkim, Mynyddoedd Himalaia