Chwaraeon

Timau Chwaraeon a Chwaraeon Myfyrwyr Abertawe

Mae Chwaraeon Myfyrwyr Abertawe yn cynnal y clybiau chwaraeon sydd yn ganolbwynt i fywyd prifysgol. 

Darganfyddwch fwy am dimau chwaraeon ac unigolion sy'n cystadlu ar bob lefel. 

Cyfleusterau yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Mae ein cyfleusterau chwaraeon helaeth yn cefnogi perfformiad a chwaraeon hamdden.

Chwaraeon Elitaidd

Chwaraeon sy'n amlygu'r partneriaethau sydd gennym gyda chorff chwaraeon elitaidd sydd yn dylanwadu ar lwyddiant ein timau chwaraeon ac unigolion.

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Bob blwyddyn mae'r Brifysgol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau mynediad israddedig ar gyfer myfyrwyr rhagorol yn eu gweithgareddau chwaraeon.

Chwaraeon yng Nghampws y Bae 2015

Darganfyddwch beth mae dablygiad Campws y Bae yn golygu i chwaraeon yn y Brifysgol

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Astudiaethau o agweddau o'r gwyddorau ffisegol, gwyddorau bywyd a gwyddorau ymddygiadol sy'n dylanwadu ar gyfranogiad i a pherfformiad yn chwaraeon. 

Ymwelwch â thudalennau Gwyddor Chwaraeon