Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Cyrsiau sydd ar gael

Awyrofod

BEng Peirianneg Awyrofod / cod UCAS H400

MEng Peirianneg Awyrofod / cod UCAS H403

BEng Peirianneg Awyrofod (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H402

MEng Peirianneg Awyrofod (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H404

Cemegol

BEng Peirianneg Gemegol / cod UCAS H831

MEng Peirianneg Gemegol / cod UCAS H801

BEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H832

MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) / cod UCAS H890

Sifil

BEng Peirianneg Sifil / cod UCAS H200

MEng Peirianneg Sifil / cod UCAS H201

BEng Peirianneg Sifil (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H202

MEng Peirianneg Sifil (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H204

Electronig a Thrydanol

BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol / cod UCAS H602

MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol / Cod UCAS H606

BEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) / Cod UCAS H603

MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) / Cod UCAS H600

BEng Electroneg gyda Chyfrifiadureg / cod UCAS H6G4

MEng Electroneg gyda Chyfrifiadureg / cod UCAS H6GK

MEng Electroneg gyda Chyfrifiadureg (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia neu mewn diwydiant) / cod UCAS H6G4

BEng Peirianneg Electroneg gyda Nanotechnoleg / cod UCAS H613

MEng Peirianneg Electroneg gyda Nanotechnoleg / cod UCAS H614

BEng Peirianneg Telegyfathrebu / cod UCAS H640

MEng Peirianneg Telegyfathrebu / cod UCAS H621

BEng Peirianneg Telegyfathrebu gyda blwyddyn allan (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia neu mewn diwydiant) / cod UCAS H622

MEng Peirianneg Telegyfathrebu gyda blwyddyn allan (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia neu mewn diwydiant) / cod UCAS H623

Amgylcheddol

BEng Peirianneg Amgylcheddol / cod UCAS H834

MEng Peirianneg Amgylcheddol / cod UCAS H836

BEng Peirianneg Amgylcheddol (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H2G0

MEng Peirianneg Amgylcheddol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) / cod UCAS H2F0

Blwyddyn Sylfaen

Peirianneg Blwyddyn Sylfaen / cod UCAS H101

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Awyrofod / cod UCAS H405

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Gemegol / cod UCAS H835

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Sifil / cod UCAS H205

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Electroneg a Thrydanol / cod UCAS H605

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Amgylcheddol / cod UCAS H837

Blwyddyn Sylfaen Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg / cod UCAS J505

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Fecanyddol / cod UCAS H307

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Feddygol / cod UCAS HBC9

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg Dylunio Cynnyrch / cod UCAS H157

Defnyddiau

BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg / cod UCAS J500

MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg / cod UCAS J504

BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) / cod UCAS J502

MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant / cod UCAS J503

BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn Dramor) / cod UCAS J510

BEng Defnyddiau Chwaraeon / cod UCAS J400

Mecanyddol

BEng Peirianneg Fecanyddol / cod UCAS H300

MEng Peirianneg Fecanyddol / cod UCAS H304

BEng Peirianneg Fecanyddol (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H305

MEng Peirianneg Fecanyddol (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H306

Peirianneg Fecanyddol gyda blwyddyn yn Ewrop (4 blynedd) / cod UCAS H302

Peirianneg Fecanyddol gyda blwyddyn yng Ngogledd America (4 blynedd) / cod UCAS H303

Meddygol

BEng Peirianneg Feddygol / cod UCAS HB18

MEng Peirianneg Feddygol / cod UCAS HBIV

Nanotechnoleg

BEng Peirianneg Electroneg gyda Nanotechnoleg / cod UCAS H613

MEng Peirianneg Electroneg gyda Nanotechnoleg / cod UCAS H614

Peirianneg Dylunio Cynnyrch

BEng Peirianneg Dylunio Cynnyrch / cod UCAS H150

MEng Peirianneg Dylunio Cynnyrch / cod UCAS H155

BEng Peirianneg Dylunio Cynnyrch (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H154

MEng Peirianneg Dylunio Cynnyrch (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) / cod UCAS H156

BEng Defnyddiau Chwaraeon / cod UCAS J400

Gwyddor Chwaraeon

BSc Gwyddor Chwaraeon / cod UCAS C600

Gwyddor Chwaraeon a Pheirianneg

BEng Gwyddor Chwaraeon a Pheirianneg / cod UCAS CH61

MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg/ cod UCAS CH6C