Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff

Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertaw

Lansiodd Prifysgol Abertawe ei BSc Chwaraeon ac Ymarfer Corff BSc ym 1997. Ers hynny, mae Abertawe wedi mynd o nerth i nerth. Rydyn ni'n y 9fed safle yn The Times Good University Guide 2018 gyda'n rhagolygon graddedigion wedi eu rhestru yn y 1af yn y DU.

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi ei lleoli yn 58fed yn y Byd gan Cylchgrawn CEOWorld ac rydym wedi parhau â llwyddiant y Brifysgol trwy fod yn 1af yng Nghymru hefyd.

In 2015 we moved into state of the art facilities and laboratories at the brand new Swansea University Bay Campus and here we maintain high levels of student engagement, employment and research excellence.

Yr hyn a wnawn

Fel tîm rydym yn ymroddedig i roi profiad ymarferol i fyfyrwyr ac rydym ymhlith y deg prifysgol orau o ran rhagolygon graddedigion, gyda 100% o'n myfyrwyr mewn addysg neu gyflogaeth chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE).

Mae tri chwarter o'n hymchwil yn arwain y ffordd yn fyd-eang. Defnyddiwn yr ymchwil hwn i gyfeirio cwricwlwm arloesol ac i helpu athletwyr Olympaidd, timau chwaraeon proffesiynol, gweithwyr iechyd a ffitrwydd proffesiynol, a'r GIG. Rydym hefyd yn ymwneud ag ymchwil a datblygu gyda diwydiant i helpu i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau.

Campws y Bae yn agor ym mis Medi 2015

Ceir rhagor o wybodaeth am gartref newydd y Coleg Peirianneg yng Nghampws y Bae Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015 ymlaen ar wefan Campws y Bae.

Edrychwch ar Rhith Daith o gyfleusterau chwaraeon Abertawe

Gallwch weld rhith dair 365 gradd o'r Pentref Chwaraeon gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Y Gampfa, Cwrtiau Dan do, Y Trac Rhedeg, Astroturf a'r Trac Dan do.

Darganfyddwch fwy am Blant Gweithgar Iach Cymru yma (ymddiheuriadau nad yw'r dudalen hon wedi'i chyfieithu eto)