Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertaw

Rydym yn y 8ed safle yn y DU, yn ôl Canllaw Prifysgolion y Guardian 2015.

  • Rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol
  • Mae ein hymchwil yn flaenllaw
  • Mae gennym leoliadau proffil uchel gyda thimau a lleoliadau chwaraeon mawr

Rydym yn cynnig y cwrs BSc Gwyddor Chwaraeon, sy’n boblogaidd iawn. Mae’r cwrs yn ystyried cymhwyso egwyddorion a thechnegau gwyddonol gyda’r nod o wella swyddogaeth neu berfformiad dynol. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni ôl-raddedig mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Mae staff ymchwil gweithredol, labordai o’r radd flaenaf, a chyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel yn gwneud Prifysgol Abertawe yn lleoliad blaenllaw yn y DU ar gyfer ymchwilio ac addysgu Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Canolfannau Ymchwil o'r Radd Flaenaf

Campws y Bae yn agor ym mis Medi 2015

 

Ceir rhagor o wybodaeth am gartref newydd y Coleg Peirianneg yng Nghampws y Bae Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015 ymlaen ar wefan Campws y Bae.

Edrychwch ar Rhith Daith o gyfleusterau chwaraeon Abertawe

Gallwch weld rhith dair 365 gradd o'r Pentref Chwaraeon gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Y Gampfa, Cwrtiau Dan do, Y Trac Rhedeg, Astroturf a'r Trac Dan do.

Darganfyddwch fwy am Blant Gweithgar Iach Cymru yma (ymddiheuriadau nad yw'r dudalen hon wedi'i chyfieithu eto)