Newyddion diweddaraf o'r Academi

Mae crynodeb isod o'r straeon diweddaraf o'r Academi. Mae'r straeon diweddaraf wrth frig y dudalen a rhai hŷn yn nes i lawr. Cliciwch arnyn nhw i ddarllen y straeon llawn.

Lansiad swyddogol cofiant diweddara'r Athro Alan Llwyd

Cafodd cofiant i un o feirdd disgleiriaf yr ugeinfed ganrif, D. Gwenallt Jones, ei lansio’n swyddogol yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe, ar nos Wener 14 Hydref.

Yr Athro Tudur Hallam o Adran y Gymraeg yn derbyn gwobr ryngwladol Fulbright

Mae’r Athro Tudur Hallam, Athro’r Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, wedi derbyn Ysgoloriaeth Fulbright a fydd yn caniatáu iddo gychwyn ar brosiect ymchwil newydd yn yr Unol Daleithiau.

Dr Simon Brooks yn ymuno ag Academi Hywel Teifi

Academydd blaenllaw yn ymuno ag Adran y Gymraeg  i weithio ar brosiect arloesol yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori.  

Cyhoeddi enw Canolfan Gymraeg Cwm Tawe

Cyhoeddwyd mai Tŷ’r Gwrhyd fydd enw y Ganolfan Gymraeg newydd sy’n cael ei sefydlu yng Nghwm Tawe.

 

Huw Edwards yn arwain noson fawreddog i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi

Ar Nos Wener 29 Ionawr 2016 , cynhaliodd Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, ginio mawreddog yn Neuadd Fawr Campws y Bae, i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi, gyda’r darlledwr Huw Edwards yn siaradwr gwadd. 

 

Academi Hywel Teifi i sefydlu Canolfan Gymraeg yng Nghwm Tawe yn dilyn grant o £300,000

Academi Hywel Teifi yn derbyn grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg ym Mhontardawe.  Darllenwch fwy... 

O'r Orsedd i'r Wladfa

Wrth ffarwelio fel Archdderwydd, golygon yr Athro Christine James yn troi at y Wladfa 

Bardd yn derbyn nawdd i astudio yn yr Academi

Mae’r bardd a'r cyflwynydd Aneirin Karadog wedi derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn ei galluogi i ddilyn gradd doethur yn Academi Hywel Teifi.

 

Cyhoeddi Cyfrol Arloesol

Y mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd newydd gyhoeddi Gwaith Hywel Dafi fel rhan o’u cyfres Beirdd yr Uchelwyr. Golygwyd y gwaith gan Dr A Cynfael Lake sy’n ddarllenydd yn Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi. 

Darllenwch fwy ...

Cyn-fyfyriwr yn cael cyfle yn y Wladfa

Mae un o gyn-fyfyrwyr Adran y Gymraeg wedi cael cyfle i weithio fel Swyddog Datblygu Iaith ym Mhatagonia’r flwyddyn nesaf. 

Darllenwch fwy...

Cyfarfod Fforwm Cangen Abertawe

Cyfarfod flynyddol Fforwm Agored Cangen Abertawe

Ar ddydd Mercher Rhagfyr yr 2ail 2015 cynhaliwyd gyfarfod flynyddol Fforwm Agored Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

 

Gwobr i fyfyriwr Hanes cyfrwng Cymraeg

Myfyriwr a fu’n astudio Hanes drwy gyfrwng y Gymraeg yn ennill Gwobr Myfyriwr Cyfrwng Cymraeg Gorau Celf a Dyniaethau a Gwobr am y perfformiad gorau yn Hanes Cymru. 

Taith ddiweddar ein myfyrwyr Cymraeg i Ogledd Cymru

Darllenwch adroddiad Shauna Dummett, un o fyfyrwyr yn ei hail flwyddyn yn astudio BA Cymraeg, ar daith ddiweddar ein myfyrwyr i Ogledd Cymru.

Darllenwch fwy...

Ymweliad Meinir Pritchard, Pennaeth Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Daeth Meinir Pritchard o Lywodraeth Cymru i ymweld ag Academi Hywel Teifi yn ddiweddar i rannu ei phrofiadau helaeth fel cyfieithydd profiadol. 

Darllenwch fwy....

REF2014

Arolwg yn cydnabod safon uchel ymchwil y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 a gyhoeddwyd ar ddydd Iau, 18 Rhagfyr, yn dangos i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Darllenwch fwy...

Darlith Goffa Henry Lewis 2015

Mae angen sicrhau nad yw Cymru yn aberthu hyrwyddo’r Gymraeg ar allor rheoleiddio’r iaith er mwyn sicrhau ei dyfodol. Dyna ddadl yr arbenigwr ar gynllunio ieithyddol yr Athro Colin Williams, wrth gyflwyno Darlith Goffa Henry Lewis yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe eleni.  

Gwyliwch y ddarlith yma ...

Ioan Kidd

Arolwg yn cydnabod safon uchel ymchwil y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Yn ddiweddar, cafodd dros 150 o ddisgyblion Cymraeg ail-iaith Uwch Gyfrannol a Safon Uwch y cyfle i fynychu cwrs undydd a drefnwyd gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Darllenwch fwy...