Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ystadau, Adnoddau a Rhyngwladoli)

Yr Athro Davies yw deiliad Cadair Hodge y Gyfraith yn y Brifysgol, ac ar hyn o bryd mae'n Uwch Ddirprwy Is-ganghellor. Mae'n awdurdod blaenllaw ar gyfraith masnach ryngwladol, yn enwedig cyllid asedau, eiddo deallusol a chyfraith eiddo. Roedd yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn y Ganolfan Astudiaethau Cyfraith Masnach ac fe'i galwyd i'r Bar fel ysgolhaig academaidd nodedig.

Cyn ei swydd bresennol bu'n Bennaeth Ysgol y Gyfraith, ac yn ystod ei gyfnod ehangodd ei waith i gynnwys addysg gyfreithiol broffesiynol, gan gynnwys clinig cyfreithiol am ddim, ac yn RAE 2008 cyflawnodd y gwelliant mwyaf o ran cyrhaeddiad ymchwil o holl ysgolion y gyfraith yn y Deyrnas Unedig. Mae'n parhau i oruchwylio datblygiad Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Yr Athro Davies yw'r Uwch Ddirprwy Is-ganghellor sy'n arwain Strategaeth Rhyngwladoli a Strategaeth Ystadau'r Brifysgol, gan gynnwys datblygiad a chyflawniad campws newydd gwerth £450 miliwn Prifysgol Abertawe, Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae.

Mae'n gyfrifol am y paratoadau ar gyfer canmlwyddiant y Brifysgol yn 2020 ac yn arwain datblygiad Rhaglen Celfyddydau Diwylliannol y Brifysgol yn Theatr Taliesin ac yn y Neuadd Fawr, ein lleoliad cyngerdd newydd o safon ryngwladol. Mae'n goruchwylio caplaniaeth y Brifysgol a gweithgareddau aml-ffydd hefyd.

Mae'n Ddirprwy Athro Cyfraith Masnach Ryngwladol ym Mhrifysgol Forwrol y Byd ym Malmo, Sweden, a Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Beijing. Mae'n Gadeirydd Grŵp Monitro Côd Ymarfer Busnes Cymdeithas Cyllid a Phrydlesu'r Deyrnas Unedig ac mae'n Llywodraethwr Sefydliad Prydlesu'r Deyrnas Unedig. Mae wedi cyflawni nifer o swyddi allanol, gan ymwneud yn bennaf â gosod safonau, a bu'n Gomisiynydd Comisiwn Dyled y Deyrnas Unedig. Roedd yn ymgynghorydd arbennig i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin yn ystod ymchwiliad Cymru a'r Llywodraeth. Ef yw Cyfarwyddwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae'n arwain Strategaeth Iaith Gymraeg y Brifysgol.