Yr Athro Iwan Davies

Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol)

Yr Athro Iwan Davies yw deilydd Cadair Hodge yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Fe'i haddysgwyd yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth a Choleg yr Iesu Caergrawnt. Ym 1980 cymerodd ddarlithyddiaeth mewn Cyfraith Fasnachol yng Nghaerdydd, ac yn dilyn cyfnod sabothol ym Mhrifysgol Saskatoon, Saskatchewan, dyfarnwyd uwch ddarlithyddiaeth iddo ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ym 1995 fe'i galwyd i'r bar yn ysgolhaig academaidd, a phedair blynedd yn ddiweddarach dyfarnwyd cadair bersonol o Brifysgol Abertawe iddo, ac ar yr un adeg daeth yn bennaeth ar yr Adran Gyfraith a oedd newydd ei ffurfio. Yn 2005 daeth yn Bennaeth yr Ysgol Gyfraith a oedd erbyn hynny wedi ehangu i gynnwys addysg gyfreithiol broffesiynol a chlinig cyfreithiol pro bono. Yn 2007 cafodd ei benodi'n Ddirprwy-Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol). Ar hyn o bryd mae'n arwain datblygiad o bwys ar gyfer y Brifysgol sy'n cynnwys y gwaith o greu Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd newydd sy'n werth £300m.

Mae'r Athro Davies yn Athro Cyfraith Fasnachol Ryngwladol Dirprwyol ym Mhrifysgol Forwrol y Byd ym Malmo, Sweden. Mae'n Gadeirydd Grwp Monitro Cod Busnes, Cymdeithas Cyllid a Phrydlesu'r Deyrnas Unedig, a bu'n ymgynghorydd arbennig i'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn Nhy'r Cyffredin. Ef oedd cadeirydd diwethaf Pwyllgor Sefydlog Cymru'r Gyfraith. Roedd yn Gomisiynydd i'r Comisiwn Dyled yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr, Cyfres Darlithoedd Hamlyn. Mae wedi cynghori'r llywodraeth a sefydliadau llywodraethol rhyngwladol ar faterion amrywiol mewn perthynas â chyfraith fasnachol ryngwladol.