Croeso

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw'r corff newydd sy'n bennaf gyfrifol am ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion yn genedlaethol. Mae nifer o ddarparwyr penodedig yn gwasanaethu'r corff newydd hwn, ac mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn un ohonynt, gan ddarparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion - ar draws pob lefel - yn ardaloedd awdurdodau lleol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. 

Ein nod, o dan y brand newydd, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe, yw cyflwyno cyrsiau Cymraeg o ansawdd uchel, tra'n ceisio sicrhau boddhad ein dysgwyr o safbwynt datblygiad eu sgiliau iaith, a’u bod - drwy gyfrwng ein gweithgareddau - yn datblygu perthynas fuddiol, adeiladol a hwyliog gyda’r iaith Gymraeg. 

Mae canolfan Dysgu Cymraeg  - ABA wedi'i lleoli yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe, a cheir amrywiaeth o gyfleusterau yno i gefnogi ein dysgwyr. Mae gennym hefyd bresenoldeb sylweddol mewn canolfannau eraill ar draws y rhanbarth, gan gynnwys dwy brif ganolfan sy'n cefnogi ein hamcanion i hyrwyddo manteision dysgu Cymraeg, y naill yn Nhŷ Tawe, yng nghanol dinas Abertawe, a'r llall yn Nhŷ'r Gwrhyd yng nghanol Pontardawe. Mae croeso i chi alw heibio i bob un o'r canolfannau  hyn am ragor o wybodaeth, i gwrdd â rhai o'n tiwtoriaid, neu i ddysgu mwy am y gefnogaeth sydd ar gael i chi wrth i chi barhau ar eich taith iaith Gymraeg!

Cyrsiau Newydd yn dechrau Tachwedd 2016

null

Lefel dechreuwyr yn cychwyn cyn bo hir! Cofrestrwch nawr.

Cliciwch yma am fanylion dosbarthiadau ac i gofrestru.

Brochure Mynediad - Medi 2016

null

Am fwy o fanylion am gyrsiau i ddechreuwyr edrychwch yma: 

Mynediad / Entry Level Brochure

Mae yna lawer o resymau pam fod pobl eisiau dysgu Cymraeg....