Croeso

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ar wersi Cymraeg yn ardaloedd Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot, ‘rydych wedi glanio ar y dudalen gywir!

Mae Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe yn anelu at ddarparu gwersi a gweithgareddau Cymraeg o’r ansawdd uchaf ar draws ystod o lefelau a hyfedredd, gan weithio i sicrhau datblygiad sgiliau yn y Gymraeg, ond hefyd bod eich perthynas ddatblygol gyda’r iaith yn un hwyliog a buddiol.

Mae canolfan weinyddu Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton, Prifysgol Abertawe, lle ceir ystod o adnoddau i gefnogi ein dysgwyr. Rydym hefyd yn darparu cyrsiau  mewn sawl lleoliad a gweithle ar draws y rhanbarth, gan anelu at sicrhau bod darpariaeth ar gael i ddysgwyr sydd mor lleol a chyfleus â phosib.

Mae gennym hefyd ddwy ganolfan gysylltiol sy’n cefnogi ein hamcanion i hyrwyddo manteision dysgu Cymraeg, sef canolfannau Ty Tawe yng nghanol dinas Abertawe (ar Heol Christina oddi ar y Kingsway), a Ty’r Gwrhyd yng nghanol Pontardawe (o fewn yr un adeilad â’r Llyfrgell). ‘Rydym yn cydweithio gyda’r Mentrau Iaith lleol i sefydlu y canolfannau hyn yn ganolbwynt i ddigwyddiadau cyfrwng Cymraeg ac yn leoliadau cefnogaeth i ddysgwyr, ac maent yn leoliadau cyfleus hefyd i gael gafael ar adnoddau a nwyddau dysgu yn ogystal.

Teimlwch yn rhydd i alw yn unrhyw un o’r canolfannau hyn am wybodaeth bellach,  i gwrdd â rhai o’n tiwtoriaid, neu i ddysgu mwy am y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr wrth iddynt gychwyn ar eu ‘taith iaith’!

Cyrsiau 2017...

Cyrsiau i ddechreuwyr:

Dechrau Medi 2017. I gofrestri i dderbyn brocher Cyrsiau Mynediad cysylltwch â ni: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 60 20 70

Methu aros? Cofrestrwch am gwrs Mynediad Arlein.

Cwrs Pasg:

09:30 – 15:30 Ebrill 10 - 12, 2017   

Prifysgol  Abertawe

  • Mynediad Dwys + Mynediad 2
  • Sylfaen 1
  • Sylfaen Dwys +Sylfaen 2
  • Canolradd
  • Uwch

Cofrestrwch arlein: http://bit.ly/2mPcrD6

Welsh In a Week: 

Sesiwn nesaf: 18 -22 Ebrill, 2017  

Cofrestrwch arlein: http://bit.ly/2mPAQbL

Sadwrn Siarad:

Cyfle i ddysgwyr ar bob lefel i gwrdd i ymarfer sgwrsio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynhelir yn YMCA, 6 Mai, 2017 rhwng 9:30 - 15:30

Cost: £6.

Cofrestrwch erbyn 27 Mawrth neu ebostiwch dysgucymraeg@abertawe.ac.uk  

Arlein: http://bit.ly/2nLOb3V

Adolygu Arholidau:

09:30 – 15:30, 20 Mai, 2017   

Prifysgol Abertawe

  • Mynediad 
  • Sylfaen 
  • Canolradd

Arlein: http://bit.ly/2niTx3T

 

Ar Lafar- 2017

null

22.4.17

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

National Waterfront Museum, Swansea

11.00-16.00

- teithiau twys / guided tours

-cwisys / quizes

-creftiau / crafts

a llawer mwy / and much more! 

 

 

http://dysgucymraeg.cymru/newyddion/gwyl-newydd-i-ddysgwyr

Mae yna lawer o resymau pam fod pobl eisiau dysgu Cymraeg....