Croeso

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ar wersi Cymraeg yn ardaloedd Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot, ‘rydych wedi glanio ar y dudalen gywir!

Mae Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe yn anelu at ddarparu gwersi a gweithgareddau Cymraeg o’r ansawdd uchaf ar draws ystod o lefelau a hyfedredd, gan weithio i sicrhau datblygiad sgiliau yn y Gymraeg, ond hefyd bod eich perthynas ddatblygol gyda’r iaith yn un hwyliog a buddiol.

Mae canolfan weinyddu Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton, Prifysgol Abertawe, lle ceir ystod o adnoddau i gefnogi ein dysgwyr. Rydym hefyd yn darparu cyrsiau  mewn sawl lleoliad a gweithle ar draws y rhanbarth, gan anelu at sicrhau bod darpariaeth ar gael i ddysgwyr sydd mor lleol a chyfleus â phosib.

Mae gennym hefyd ddwy ganolfan gysylltiol sy’n cefnogi ein hamcanion i hyrwyddo manteision dysgu Cymraeg, sef canolfannau Ty Tawe yng nghanol dinas Abertawe (ar Heol Christina oddi ar y Kingsway), a Ty’r Gwrhyd yng nghanol Pontardawe (o fewn yr un adeilad â’r Llyfrgell). ‘Rydym yn cydweithio gyda’r Mentrau Iaith lleol i sefydlu y canolfannau hyn yn ganolbwynt i ddigwyddiadau cyfrwng Cymraeg ac yn leoliadau cefnogaeth i ddysgwyr, ac maent yn leoliadau cyfleus hefyd i gael gafael ar adnoddau a nwyddau dysgu yn ogystal.

Teimlwch yn rhydd i alw yn unrhyw un o’r canolfannau hyn am wybodaeth bellach,  i gwrdd â rhai o’n tiwtoriaid, neu i ddysgu mwy am y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr wrth iddynt gychwyn ar eu ‘taith iaith’!

Cyrsiau 2017...

Cyrsiau i ddechreuwyr:

Dechrau Medi 2017. I gofrestri i dderbyn brocher Cyrsiau Mynediad cysylltwch â ni: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 60 20 70

Methu aros? Cofrestrwch am gwrs Mynediad Arlein.

Sadwrn Siarad:

Cyfle i ddysgwyr ar bob lefel i gwrdd i ymarfer sgwrsio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynhelir ar gampws Tŷ'r Gwrhyd, Pontardawe, 11 Mawrth, 2017 rhwng 9:30 - 15:30

Cost: £6.

Cofrestrwch arlein https://goo.gl/forms/iXfRX9a1zmHXgrTo1 erbyn 7fed o Fawrth neu ebostiwch dysgucymraeg@abertawe.ac.uk 

Welsh In a Week: 

Sesiwn nesaf: 20 -24 Chwefror, 2017  

Ffôniwch  (01792) 60 20 70 am fwy o fanylion.

Llyfryn Mynediad - 2017

Am fwy o fanylion am gyrsiau i ddechreuwyr edrychwch yma: 

Brochure Mynediad - Ionawr 2017

 

Mae yna lawer o resymau pam fod pobl eisiau dysgu Cymraeg....