Canolfan y Cyfryngau

Cysylltu â ni

Cysylltiadau Cyhoeddus

+44 (0)1792 295050

Prifysgol Abertawe
Abaty Singleton
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

(Nodwch os gwelwch yn dda, mae’r rhif ffôn hwn ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau yn unig)

E-bost Cysylltiadau Cyhoeddus