Cyfarwyddiadau cyrraedd

Cyfarwyddiadau cyrraedd

Mae'n hawdd cyrraedd Prifysgol Abertawe boed chi'n teithio ar hyd y ffyrdd, ar y rheilffordd, ar y môr neu drwy'r awyr.

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn llai nag awr i ffwrdd ac mae traffordd yr M4, sef y prif lwybr o'r dwyrain i'r gorllewin am Lundain, yn mynd drwy gyrion gogleddol Abertawe.

Mae gorsaf reilffordd Abertawe ar linell arfordir y gorllewin o Paddington Llundain, sydd lai na thair awr i ffwrdd.

Ar hyd y ffordd

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 42 (arwydd: Abertawe A483) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian.

Wrth y gylchfan gyntaf (ar ôl tua 1.1 milltir) ewch yn syth ymlaen (sef yr ail allanfa - nid yw'r fynedfa gyntaf yn ffordd drwodd) gan fynd ymlaen am y gorllewin. Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig (Ffatri Visteon ar y dde).  Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd nesaf sydd â goleuadau traffig (Dociau Abertawe ar y chwith a maes Parcio a Theithio i'r dde - 3.8 milltir).
Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig dros y bont dros Afon Tawe (A4067) ar gyffiniau deheuol canol y ddinas (4.6m milltir). 

Mae arwyddion ffordd yr RAC i'w cael o'r fan hon. Ewch heibio Sainsbury (4.8 milltir, ar y chwith) ac Amgueddfa Abertawe (5 milltir, eto ar y chwith). Gan barhau ymlaen, ewch heibio'r siop Tesco fawr ar y dde i chi (5.4 milltir), a swyddfeydd Dinas a Sir Abertawe ar eich chwith (5.5 milltir).

Parhewch ar hyd ffordd yr arfordir tuag at y Mwmbwls, gan fynd heibio casgliad o westai gwely a brecwast a thafarn y Bay View ar eich dde.   Ar ôl y goleuadau traffig nesaf gwnewch yn si?r eich bod ar lôn allanol y ffordd ddeuol wrth i chi fynd heibio Maes Rygbi Sain Helen (6.3 milltir).

Ewch ymlaen drwy'r gyffordd nesaf. Mae'r fynedfa i'r Brifysgol yn droad i'r dde wrth y set nesaf o oleuadau traffig.

Cyrraedd ar drĂȘn neu fws

Mae pob bws cyhoeddus yn cyrraedd Gorsaf Fysiau'r Cwadrant yn Abertawe. Mae bws rhifau 2A a 3A yn gadael am y Brifysgol o Arhosfan Rhif 2 tua bob 15 munud. Bydd y bysiau hyn yn dod â chi ar y campws. Mae tocyn sengl yn costio £2.05. Mae bysiau yn mynd o'r campws i Orsaf Fysiau'r Cwadrant yn rheolaidd.

Mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn mynd o'r orsaf drên i orsaf fysiau Cwadrant.

Dewis arall yw tacsi, fydd yn costio tua £8 o'r orsaf i'r campws.

Mae'r newydd "plygu-bws" gwasanaeth (4 rhif Bws) hefyd yn darparu cyswllt uniongyrchol o'r orsaf reilffordd i gampws.