2021 o ddyddiadau wedi'u cadarnhau

Yn dilyn llwyddiant yr ŵyl rithwir gyntaf erioed yn 2020, mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y bydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2021 yn dychwelyd ar benwythnos 23ain a 24ain Hydref. Oherwydd yr ansicrwydd parhaus, gobeithiwn y bydd yr ŵyl eleni yn un hybrid a fydd yn gwella ymgysylltu ar-lein gŵyl 2020 ac yn cyfuno hynny â gweithgareddau wyneb yn wyneb diogel (yn amodol ar ganllawiau’r Llywodraeth). Byddwn ni’n parhau i arddangos ein hymchwil amrywiol ac ysbrydoledig ac i daflu goleuni ar arloesi, diwylliant, a threftadaeth y rhanbarth.

Edrychwch ar rai o'n fideos o SSF 2020

Diolch i bawb a helpodd i sicrhau bod Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020 yn llwyddiant ysgubol. Mewngofnododd miloedd o bobl er mwyn cymryd rhan mewn gweithdai cyffrous a sgyrsiau cynhyrfus. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gyd i Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2021 ac, yn y cyfamser, gwyliwch y fideos isod y gallwch chi roi cynnig arnynt yn eich cartrefi chi.