Coronafeirws: y diweddaraf
myfyriwr sy'n astudio

Myfyrwyr Rhyngwladol

Gall myfyrwyr rhyngwladol ddefnyddio’r Gwasanaeth Lles yn yr un modd ag unrhyw fyfyriwr cofrestredig arall. Fodd bynnag, nid ydynt yn gallu gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl oherwydd ei fod ar gael i fyfyrwyr o’r DU yn unig.

Os oes gennych gyflwr iechyd meddwl, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’n gwasanaeth cyn i chi gyrraedd fel bod modd i ni esbonio’r cymorth sydd ar gael i chi a sut y mae system iechyd meddwl a seiciatrig y DU yn gweithio.

Mae cael mynediad at therapïau hir dymor megis cwnsela, seicoleg a seicotherapi yn anodd iawn ac mae’r rhestrau aros yn hir. Cymorth yn y tymor byr yn unig y mae’r Gwasanaeth Lles yn gallu ei gynnig.

Felly, os oes angen i chi gael gwasanaethau o’r fath, rydym yn argymell yn gryf bod eich yswiriant iechyd yn gyfrifol amdanoch o ran taliadau a rhoi mynediad i therapïau o’r fath yn breifat.