Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnig ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys;

  • Sesiynau cymorth untro
  • Rhaglenni grŵp
  • Mynediad at gyrsiau’r GIG ac ati
  • Cwnsela

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RWYF EISIAU SIARAD Â RHYWUN

Os ydych yn teimlo bod bywyd yn mynd yn drech na chi neu eich bod dan straen yn gyffredinol a’ch bod eisiau sgwrs â rhywun, cofiwch fod y canlynol ar gael yn ogystal â’r Gwasanaeth Lles;

cerrig