arwyddbost

Rydym yn darparu apwyntiadau Hyfforddiant Arbenigol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi derbyn y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). I wneud cais am hyfforddiant arbenigol, cysylltwch â'r Swyddfa Anabledd:

Ffôn: + 44 (0) 1792 606617 
E-bost: Disability@swansea.ac.uk 

Unwaith bydd eich cymorth DSA wedi’i gymeradwyo

Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu eich apwyntiad cyntaf. Bydd angen 24 awr o rybudd arnom os nad ydych yn gallu dod i’r apwyntiad cyntaf.

Yn ystod yr Apwyntiad Cyntaf

Byddwn yn cwblhau Cynllun Dysgu Unigol, a fydd yn amlygu meysydd i ganolbwyntio arnynt yn eich sesiynau Tiwtora Arbenigol. Byddwch yn cael Tiwtor Arbenigol a fydd yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i drefnu apwyntiadau rheolaidd.

Edrychwch ar ...