Lansio cwrs newydd i fyfyrwyr Eidalaidd ym Mhrifysgol Abertawe o ganlyniad i bartneriaeth ryngwladol

Mae Prifysgol Abertawe yn ymuno รข choleg osteopathig yn yr Eidal i gynnig gradd newydd o ganlyniad i gydweithio rhyngwladol arloesol.

Gan ddechrau ym mis Hydref, bydd gan Accademia per lo Sviluppo dell'Osteopatia e della Medicina Integrativa (ASOMI) yn Turin y prif gyfrifoldeb dros gyflwyno rhaglen Osteopathig 'ychwanegol' BSc (Anrhydedd) un flwyddyn o hyd.

600 x 399

Bydd gan ddarlithwyr o raglen M.Ost Osteopathig ac adran cefnogi myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfrifoldeb dros reolaeth gyffredinol, mewnbwn addysgu a sicrhau ansawdd y cwrs.

Roedd Bob Davies, Uwch Ddarlithydd ar y rhaglen M.Ost Osteopathig a Chyfarwyddwr/Arweinydd Rhaglen y cwrs ASOMI wrth ei fodd am sicrhau'r bartneriaeth.

Meddai: "Dyma'r cytundeb cyntaf o'i fath i'r Brifysgol. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr ynghylch materion sy'n berthnasol i'r alwedigaeth osteopatheg, bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn Turin a chyhoeddi gradd gan Brifysgol Abertawe – sy'n sefydliad addysgu achrededig yn y DU ar gyfer darparu rhaglen oestopathig israddedig – hefyd yn datblygu tras cyfoethocach o fyfyrwyr wrth i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau newydd a'u proffesiynoldeb datblygedig."

Disgwylir i tua 40 o fyfyrwyr gofrestru ym mis Medi yn y garfan gyntaf. Byddant yn astudio yn Turin am un flwyddyn academaidd ac yn cwblhau pedwar modiwl Lefel 6, gan gynnwys un a gyflwynir gan staff Prifysgol Abertawe yn yr Eidal.

Yn ogystal, y gobaith yw y bydd myfyrwyr ar raglenni osteopatheg yn y ddau sefydliad yn ymweld â chlinigau priodol ac yn gweithio ynddynt dros y blynyddoedd nesaf, gan hyrwyddo profiad y myfyrwyr. Mae'r cydweithrediad hefyd yn cynnig y posibilrwydd o ymchwilio i feysydd o osteopatheg nad ydynt wedi'u hastudio eto.‌

300 x 371Cefnogwyd datblygiad y cydweithrediad hwn gan Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd y Brifysgol sy'n hwyluso cydweithrediadau tramor â sefydliadau addysgol a masnachol ar draws y byd.

Mae'r cydweithrediad hwn yn seiliedig ar drefniant dilysu lle mae gan y partner arweiniol gyfrifoldeb dros gynnig, darparu ac asesu cynnwys academaidd tra bydd Prifysgol Abertawe yn sicrhau ansawdd y cynnwys hwnnw, yn cymedroli'r asesiad ac yn dyfarnu'r cymhwyster terfynol o BSc (Anrhydedd) Osteopatheg.

Ychwanegodd Bob: "Rwyf wedi gweithio'n agos gyda Mark Narusberg o dîm Partneriaethau Academaidd y Brifysgol i sicrhau'r prosiect hwn. Mae Mark wedi bod yn gefnogol iawn o'r dechrau un ac wedi darparu arweiniad a chefnogaeth bwysig dros y 18 mis diwethaf."

Dywedodd Cyfarwyddwr Partneriaethau Academaidd, Huw Morris, fod ei dîm yn falch o'r ffaith ei fod e wedi gallu defnyddio ei arbenigedd i helpu i ddatblygu rhaglen arloesol a gosod seiliau partneriaeth lwyddiannus a chynaliadwy.

Ychwanegodd: "Ein nod yw sicrhau bod gan unrhyw fyfyriwr neu ddysgwr, ni waeth lle bydd yn astudio neu lefel ei ddyfarniad, yn cael profiad dysgu rhagorol a gwerthfawr."