Prifysgol Abertawe ar restr fer Gwobrau GIG Cymru

Mae Prifysgol Abertawe yn dathlu ar ôl i un o'i phrosiectau gyrraedd rhestr fer Gwobrau GIG Cymru eleni, a gyhoeddwyd heddiw (Ddydd Gwener, 6 Mai).

NHS Wales Awards logoMae'r brifysgol ar y rhestr fer ar gyfer y wobr ganlynol:

Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (wedi'i noddi gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella) am brosiect myfyriwr gan Rohit Singh, o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, i wella gwybodaeth meddygon am hypoglycaemia difrifol.

Mae Gwobrau blynyddol GIG Cymru yn dathlu gwaith sefydliadau a thimau ledled GIG Cymru wrth iddynt ddarparu gofal rhagorol a chyhoeddir enwau'r buddugwyr mewn seremoni ar 23 Medi 2016.

Eleni cafwyd 167 o geisiadau am y Gwobrau a chafodd y panel o feirniaid, sy'n arbenigwyr ar y GIG, y gorchwyl anodd o ddethol 24 o geisiadau ar gyfer y rhestr fer mewn wyth o gategorïau.

Y cam nesaf yw i'r paneli o feirniaid ymweld â phob prosiect ar y rhestr fer i gael rhagor o wybodaeth ac i weld y manteision i gleifion drostynt hwy eu hunain.

Caiff Gwobrau GIG Cymru eu trefnu gan 1000 o Fywydau, y gwasanaeth gwella cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fe'u lansiwyd yn 2008 i ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu'r GIG.

I gael rhestr lawn o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ewch yma