Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Croeso i Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yw’r 6ed ysgol feddygol orau yn y DU. Gan ddarparu ystod o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, mae’r ysgol feddygol yn y safle 1af yn y DU am amgylchedd ymchwil ac 2il am ansawdd ymchwil. Rydym yn addysgu ac yn hyfforddi meddygon a gwyddonwyr bywyd y dyfodol, yn cynnig dull rhyngddisgyblaethol i feddyginiaeth drosiadol.

Mae top y DU 10 Ysgol Feddygol

null

Gosodwyd Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn y 6ed safle yn y DU ymysg yr holl ysgolion meddygol, i fyny o 11eg safle y llynedd gan Complete University Guide 2017

Gwelwch Dabl Cynghrair Complete

Cynnydd dros nos

Ein datganiad i’r wasg