Prifysgol Abertawe yn cydlynu cwrs newydd i fyfyrwyr Cymraeg ail iaith ledled Cymru

Mae Prifysgol Abertawe wedi cydlynu cwrs newydd i fyfyrwyr Cymraeg ail iaith sydd ar fin dechrau ar eu cyrsiau gradd yn y Gymraeg ym mhrifysgolion ledled Cymru.

Mae’r cwrs preswyl, Rhowch Gynnig Arni, a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr feithrin eu rhuglder a’u hyder yn yr iaith wrth iddynt ddechrau ar eu cyrsiau gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a De Cymru.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Annual EventYn ystod y cwrs, a gynhelir yn Y Bala o’r 14eg – 18fed o Fedi, bydd cyfle i’r myfyrwyr fwynhau wythnos lawn o weithgareddau sydd yn amrywio o wersi llafar i weithdy bîtbocsio gydag Ed Holden; o gyflwyniadau gan gwmnïau Cymraeg i gyfeiriadu ieithyddol yng Nglan-llyn; o ymweliad â chartref Kate Roberts yng Nghae’r Gors i gig gan y Candelas yn Llanuwchllyn.

Meddai cydlynydd y cwrs, Dr Rhian Jones, Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Gymraeg, ym Mhrifysgol Abertawe: “Gan fod y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn dod o ardaloedd lle nad yw’r Gymraeg i’w chlywed o ddydd i ddydd, bydd y profiad o dreulio wythnos yn mwynhau’r iaith ac yn byw’r Gymraeg yng nghwmni glas fyfyrwyr eraill yn baratoad gwych ar gyfer eu cyrsiau gradd, pan fyddant yn  astudio ochr yn ochr â myfyrwyr iaith gyntaf.

“Drwy ariannu’r cwrs preswyl hwn, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn hwyluso cydweithio rhwng prifysgolion er lles myfyrwyr y Gymraeg a dyfodol ein hiaith. Mae pawb ar eu hennill!”.