Economegwyr iechyd Abertawe'n cyfrannu i ganllawiau trin canser y fron

Mae economegwyr iechyd o Brifysgol Abertawe wedi gwneud ymchwil sydd wedi cyfrannu i ddiweddariad o'r canllawiau clinigol cenedlaethol a gyhoeddir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ar ganser y fron mewn menywod â hanes teuluol o'r clefyd.

Mae'r canllawiau a gyhoeddwyd gan y Sefydliad yr wythnos hon yn argymell y dylai'r GIG roi tamoxifen neu raloxifene i grwpiau penodol o fenywod gyda hanes teuluol o ganser, gan y gall y cyffuriau helpu eu diogelu rhag canser y fron o'u cymryd am bum mlynedd.

Mae'r Sefydliad yn dweud y gall cannoedd o filoedd o fenywod yng Nghymru a Lloegr osgoi trallod ac ansicrwydd diagnosis canser y fron trwy gymryd tabled bob dydd.

Y tîm yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe, yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a gyfrannodd i'r canllawiau yw Dr Deb Fitzsimmons, Yr Athro Ceri Phillips, Dr Berni Sewell a Ms Hayley Bennett.

Dywedodd Dr Deb Fitzsimmons: "Mae Canolfan Economeg Iechyd Abertawe yn falch iawn o wneud cyfraniad i'r canllawiau pwysig a gwerthfawr hyn. Trwy weithio mewn partneriaeth â'n cydweithwyr yn y Sefydliad, yn y Ganolfan Genedlaethol Cydweithredu dros Ganser, ac yn y Grŵp Datblygu Canllawiau, rydym wedi darparu datrysiadau ar sail ymchwil trwy adolygu a dadansoddi'r dystiolaeth economeg iechyd er mwyn rhoi cyngor i'r GIG ar y ffordd fwyaf cost-effeithiol o reoli a gofalu am bobl sydd â risg teuluol o ran canser y fron."

Mae'r canllawiau diwygiedig ar ganser y fron yn y teulu ar gael bellach ar wefan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal. Er nad yw canllawiau clinigol y Sefydliad yn orfodol, tybir eu bod yn arfer gorau, ac anogir y GIG i ddilyn yr argymhellion a geir ynddynt.