Emyr Humphreys yn 100: Prifysgol Abertawe'n cynnal symposiwm i ddathlu gwaith un o awduron enwocaf Cymru

Bydd Canolfan Ymchwil i LĂȘn ac Iaith Saesneg Cymru (CREW) Prifysgol Abertawe'n cynnal darlith gyhoeddus a symposiwm undydd am ddim ar ddydd Sadwrn, 13 Ebrill ar etifeddiaeth lenyddol a diwylliannol Emyr Humphreys i ddathlu ei ben-blwydd yn gant oed.

Wedi'i eni ym Mhrestatyn ar 15 Ebrill 1919, cyhoeddodd Emyr Humphreys fwy na da ddwsin i nofelau, gan gynnwys y nofel arobryn A Toy Epic a'r nofel feistrolgar Outside the House of Baal, y'i hystyrir yn gyffredin fel nofel Gymreig orau'r ugeinfed ganrif. Mae hefyd wedi mwynhau gyrfa nodedig dros hanner canrif yn fardd, yn hanesydd diwylliannol, yn ddramodydd ac yn gyfarwyddwr ffilmiau dogfen.

Emyr Humphreys Bydd y Symposiwm Emyr Humphreys yn 100, y'i cynhelir yn Creu Taliesin ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, yn cynnwys craffu gan siaradwyr sy'n cynnwys yr awdur arobryn, Tristan Hughes; a'r Athro M. Wynn Thomas, deiliad Cadair Emyr Humphreys Llenyddiaeth Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, y mae wedi ysgrifennu'r astudiaeth gynhwysfawr ac awdurdodol gyntaf am ei fywyd a'i waith. Cyflwynir darlith gyhoeddus gyda'r hwyr yn Cinema & Co gan y nofelydd o fri, Candida Clark: ‘A world woven by his voice’; Myth-maker, story-teller, formal innovator and bard: tracing the unique songline of Emyr Humphreys at 100’.

Bydd y Symposiwm hefyd yn cynnwys lansiad Archif Emyr Humphreys Prifysgol Abertawe, archif newydd a sefydlwyd yn y Brifysgol.

Meddai'r Athro M. Wynn Thomas: "Mae Prifysgol Abertawe wedi cael y fraint o fwynhau perthynas deng mlynedd ar hugain gydag Emyr Humphreys. Wedi cytuno i fod yn Noddwr Sylfaenol, ynghyd â Gillian Clarke a Seamus Heaney, Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru, yn dilyn hynny ef oedd un o'r unigolion cyntaf i ddod yn Gymrawd Er Anrhydedd y Brifysgol. Mae'n hynod briodol, felly, ein bod yn dathlu canmlwyddiant nofelydd mwyaf blaenaf Cymru."

Caiff Shards of Light, casgliad newydd o gerddi gan Emyr Humphreys, a chyfrol ddiweddaraf yr Athro Thomas, Emyr Humphreys, y'u cyhoeddwyd ill dau gan Wasg Prifysgol Cymru, eu lansio yn y digwyddiad.

Meddai'r Athro Kirsti Bohata, cyfarwyddwr CREW a chyd-Gadeirydd AWWE: "Rydym yn hynod falch o gynnal y digwyddiadau hyn i anrhydeddu Emyr Humphreys. Mae'n hyfryd gweld bod Emyr Humphreys yn dal dychymyg academaidd a chreadigol sawl cenhedlaeth o academyddion fel awdur. Rydym yn ddiolchgar iawn am gymorth ariannol hael y Brifysgol, Cronfa Goffa Saunders Lewis a Chymdeithas Ddysgedig Cymru."


Symposiwm Emyr Humphreys yn 100 symposium: 10am - 4.30pm yn Taliesin Create, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, SA2 8PP

Darlith gyhoeddus: 6pm - 7.45pm yn Cinema & Co, 17 Stryd y Castell, Abertawe SA1 1JF

Mae'r symposiwm a'r ddarlith gyhoeddus am ddim, ond mae angen cofrestru trwy Eventbrite.