Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe yn cael Canmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Cenedlaethol Cyflogadwyedd Israddedigion

Mae Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe (SEA) wedi derbyn Canmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Cenedlaethol Cyflogadwyedd Israddedigion yn Llundain.

Mae'r 10fed gwobrau blynyddol yn dathlu cyflawniad rhagorol cyflogwyr, prifysgolion a myfyrwyr ym maes profiad gwaith i israddedigion, ac eleni cafwyd dros 500 o enwebiadau a daeth 500 o bobl ynghyd i gynnig llwncdestun i oreuon y diwydiant.

Yn ystod y seremoni, cafodd Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe Ganmoliaeth Uchel yn y categori "Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Gorau Prifysgolion", a gyflwynwyd gan y Fonesig Kelly Holmes.

Mae Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Strategaeth Gyflogadwyedd Orau Prifysgol yng Ngwobrau Cenedlaethol TargetJob, a fydd yn cael ei chyflwyno ar 4 Ebrill yn Llundain.

Meddai Dr Jon Howden-Evans, Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe:

"Rwyf yn falch o weledigaeth, creadigrwydd ac ymrwymiad pur y tîm i ddyfodol ein myfyrwyr."

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae'n wych gweld Prifysgol Abertawe yn cael ei chydnabod unwaith yn rhagor am y gwaith a wnawn wrth wreiddio llwyddiant gyrfa ym mhob cwrs, gan sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'n holl fyfyrwyr.

“Mae hyn yn ychwanegu at gyrraedd y rhestr fer yn ddiweddar ar gyfer Prifysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysg y Times Higher am y gwaith a wnawn fel sefydliad sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd."

600 x 400