Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cael £908,000 i ddatblygu dyfeisiau rhyngrwyd pethau hunanysgogol

Mae gwyddonwyr a pheirianwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi cael grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol y DU (EPSRC) i archwilio ffurfiau hynod newydd o deils ffotofoltaidd (PV) ffisegol y gellir eu gosod ar adeiladau, gwrthrychau a dillad hyd yn oed.

Internet of things

Yr hyn a fydd yn arbennig am y deunyddiau hyn yw y byddant yn casglu golau tu mewn a golau amgylchynol, i bweru gwasanaethau digidol integredig, gan gyflawni’r cyfraddau effeithlonrwydd gorau yn y byd.

Mae'r prosiect tair blynedd yn cynnwys amrywiaeth o bartneriaid lleol a byd-eang. Dywedodd Dr Ben Masheder o DST Innovations, a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr: "Credwn mai megis cychwyn ydym gyda dyfeisiau integredig megis synwyryddion, arddangoswyr, casglu ynni a goleuo. Mae'r prosiect hwn yn dwyn ynghyd yr holl elfennau hyn a bydd yn gymorth mawr i fynd i'r afael â'r heriau y mae'r maes hwn yn eu cyflwyno, ac oherwydd hyn rydym yn gyffrous i fod yn bartner yn yr ymchwil. "

Ymhellach i ffwrdd, bydd y tîm yn gweithio gyda IIT-B ym Mumbai, India; Dywedodd yr Athro Anirudha Joshi o'r Ganolfan Ddylunio Ddiwydiannol: "Mae gofynion ynni y mae’r chwyldro rhyngrwyd o bethau yn ei ddod yn enfawr. Yn y byd 'datblygedig', bydd y broblem hon yn effeithio ar gynaliadwyedd. Yn y byd 'datblygol', fodd bynnag, mae cyfyngiadau adnoddau ynni a materion adnoddau ffisegol yn golygu, oni bai am arloesi, y bydd biliynau o bobl yn cael llai o gyfleoedd i fanteisio ar y trawsnewidiad digidol sydd ar ddod. "

Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan yr Athro Matt Jones yn y Coleg Gwyddoniaeth a Dr Matt Carnie yn y Coleg Peirianneg. Meddai'r Athro Jones: "Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan EPSRC i weithredu fel enghraifft o'r radd flaenaf o'r hyn a elwir yn ymchwil traws-ddisgyblaethol a chyd-greu. Hynny yw, ymchwil sydd angen ymgysylltiad dwys rhwng dau faes arbenigedd gwahanol iawn - yn ein hachos ni ryngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron a ffotofoltaeg - ac mae hynny'n golygu defnyddwyr terfynol go iawn yn y broses ".  Ychwanegodd Dr Carnie: "Rydym wrth ein bodd i fedru gweithio gyda'n gilydd ar yr agenda ymchwil uchelgeisiol hwn a fydd yn cael dylanwad go iawn ar sut mae celloedd solar yn y dyfodol yn cael eu hadeiladu a'u defnyddio mewn bywyd bob dydd".

Mae'r ffyrdd o ddefnyddio’r dyfeisiadau hyn yn eang ac amrywiol: -

•      Gallai plentyn greu dyluniadau celf rhyngweithiol ar gyfer wal eu hystafell wely a’u hanfon i’r teils arddangos rhyngweithiol ffotofoltaidd a osodwyd. Er eu bod yn gweithio fel arddangoswyr LED, gallant weithredu am flynyddoedd heb bŵer allanol, newid y batri neu gelloedd ffotofoltaidd safonol sy'n defnyddio lle.

•      Gallai cerddwr sy’n cerdded ym Mumbai yn ystod y glaw monsŵn hefyd elwa o'r dechnoleg hon. Trwy wneud arwydd at deils ffotofoltaidd rhyngweithiol hyblyg sydd wedi’u gosod ar gysgodlen ar y stryd gallant gael arwydd rhybudd dim mynediad, gan ganiatáu iddynt newid cyfeiriad er mwyn osgoi cerdded i mewn i lifogydd dwfn ar y ffordd o’u blaen.

Bydd y gwaith yn dechrau ym mis Medi 2018 yn y Ffowndri Gyfrifiadurol newydd sbon ar Gampws y Bae y Brifysgol.