Y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol yn perfformio albwm gan Athro o'r Brifysgol yn Abertawe

Mae Athro Busnes a Marchnata o Brifysgol Abertawe wedi cyfansoddi albwm o gerddoriaeth gerddorfaol, y bydd y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol yn ei berfformio'r hydref hwn yn Neuadd Fawr y Brifysgol yng nghampws y Bae.

Professor SiminitirasMae'r Athro Antonis Simintiras, a gafodd ei eni a'i fagu ym mhentref gwledig Kimina, yng ngogledd Gwlad Groeg, sy'n gorwedd yng nghanol Macedonia, yn rhannu ei amser yn athro marchnata ac yn ddeon yr Ysgol Fusnes rhwng Prifysgolion Abertawe a Kuwait, ond mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn dysgu ac yn ysgrifennu cerddoriaeth. Wrth gwblhau ei albwm cyntaf, Recollections, gwireddwyd breuddwyd sydd wedi bod ganddo ers yn blentyn: "Gwnes i brynu fy ngitâr cyntaf ym 1975, ac rwyf wedi bod yn dysgu ac yn ysgrifennu cerddoriaeth gyda’r gitâr hwnnw ers hynny. Rwy'n athro marchnata ac yn ddeon yr Ysgol Fusnes, ond rwy'n parhau i gyfansoddi cerddoriaeth fel diddordeb," meddai'r Athro Simintiras.

Fel cyfansoddwr 'dros y penwythnos,' mae'r Athro Simintiras wedi ysgrifennu sawl darn o gerddoriaeth gerddorfaol dros gyfnod sy'n fwy na 40 mlynedd. Mae'n disgrifio Recollections fel a ganlyn: "casgliad o sawl un o fy hoff ddarnau, sy'n adlewyrchu adegau pwysig yn fy mywyd – mae'r darnau wedi'u hysbrydoli gan deulu, ffrindiau, cydweithwyr a myfyrwyr."  

Bydd y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol yn perfformio'r perfformiad byw blynyddol o Recollections yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar ddydd Sadwrn 20 Hydref.

Dywedodd yr Athro Simintiras:"Mae'r rhwystrau, ymyriadau a chyfrifoldebau nad oes modd eu hosgoi sy'n gysylltiedig â bywyd wedi gohirio'r prosiect hwn o ddegawdau. Serch hynny, rwy'n falch iawn fy mod i o'r diwedd wedi dod o hyd i'r amser i barhau â'r gwaith hwn yr wyf yn frwd iawn amdano nes ei fod yn barod i'w rannu."

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae'n fraint ac yn anrhydedd cefnogi'r digwyddiad hwn a gwaith yr Athro Simintiras. Mae'n academydd medrus, yn entrepreneur, yn ddawn grefftus ac yn boblogaidd byth a hefyd gyda myfyrwyr a chydweithwyr. Mae'r hyn y mae wedi ei gyflawni yn ei wneud yn esiampl hynod dda ar gyfer ein myfyrwyr. Yn un o wŷr y Dadeni, mae'n cynrychioli'r math o agwedd ragweithiol a chyfrifoldeb cymdeithasol rydym eisiau eu gweld ym mhob un o'n cydweithwyr a myfyrwyr.

Mae modd prynu tocynnau ar gyfer Recollections o Ganolfan Celfyddydau Taliesin y Brifysgol. Caiff holl elw'r digwyddiad ei rhoi yn rhodd i Ganolfan Maggie, Abertawe; Cymorth Lleol ar gyfer Anghenion Arbennig Plant a'r Gymuned.