Y Ganolfan Eifftaidd yn ennill Gwobr Hamdden a Thwristiaeth Swansea Life

Mae Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Hamdden a Thwristiaeth Swansea Life 2018.

200 x 275

Gyda Kev Johns MBE yn cyflwyno'r noson, roedd mwy na 450 o westeion yn Neuadd Brangwyn Abertawe, ac aelodau'r cyhoedd oedd yn pleidleisio ar gyfer pob un o'r ddau gategori ar bymtheg.

Mae hyn yn dilyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol (QAVS) y Ganolfan Eifftaidd fis Mehefin am eu gwaith diflino yn y gymuned.

Mae'r Ganolfan – ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe – yn dal y casgliad mwyaf o arteffactau Eifftaidd hynafol yng Nghymru, gyda thros 5,000 o wrthrychau, ac mae mwy na 100 o aelodau yn y gr┼Áp o wirfoddolwyr.

Meddai Syd Howells, Rheolwr Gwirfoddoli Amgueddfa'r Ganolfan Eifftaidd:

"Roedd ennill y wobr yn sioc fawr i ni! Mae pawb yn y Ganolfan Eifftaidd wrth eu bodd â'r gydnabyddiaeth hon i'n hamgueddfa, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr a'r staff, am eu gwaith caled i roi bywyd i'r Aifft hynafol i'r cyhoedd."