Prifysgol i gynnig cyrsiau Saesneg i’r gymuned

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig dosbarthiadau Saesneg am ddim i siaradwyr anfrodorol sy'n byw yn ardal Bae Abertawe yr hydref hwn.

English lessons

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) y Brifysgol sydd yn rhedeg am gynnal y gwersi a fydd yn rhedeg o ddydd Mercher 3 Hydref tan ddydd Gwener 7 Hydref.

Bwriedir y cwrs Saesneg Cyffredinol hwn ar gyfer oedolion o dramor sydd am wella'u sgiliau iaith Saesneg, a bydd yn eu helpu i gyfathrebu'n fwy effeithiol, gan gynnwys gwaith ar siarad, gwrando, darllen, gramadeg ac ynganu.

Meddai Peter Neville o ELTS said: “Mae'r Brifysgol yn ymrwymo'n gryf i'r gymuned leol, a gobeithir y bydd y cyfle hwn yn ehangu ei chysylltiadau 'r bobl sy'n byw yn lleol”.

Cynigir y cwrs am ddim a chaiff ei addysgu gan grŵp o athrawon dan hyfforddiant sy'n astudio Cwrs CELTA Caergrawnt, a ddarperir gan dîm hyfforddwyr athrawon Prifysgol Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm hyfforddi athrawon ELTS drwy ffonio 01792 295391 neu e-bostio p.l.neville@Abertawe.ac.uk.