Prifysgol Abertawe i gynnal y Gynhadledd Addysgu Rith-wirionedd gyntaf

Bydd Prifysgol Abertawe'n cynnal cynhadledd agoriadol ar 12 Medi ynghylch sut y gall rhith-wirionedd a realiti estynedig wella dysgu ac addysgu mewn addysg uwch – y digwyddiad cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Gyfunol.

Bydd y gynhadledd, a gynhelir ar Gampws y Bae y Brifysgol, yn cynnwys Danaë Stanton Fraser, Athro Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron ym Mhrifysgol Caerfaddon, ac Astrid Ensslin, Athro Astudiaethau Dyniaethau Digidol a Gemau ym Mhrifysgol Alberta.

Mae'n dilyn y gwaith gwych mae'r Brifysgol eisoes wedi'i wneud i integreiddio rhith-wirionedd mewn addysgu, megis datblygu Ap Anatomeg. Roedd hwn yn brosiect cydweithrediadol rhwng y Coleg Peirianneg a'r Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff i drin cysyniadau y mae myfyrwyr yn cael anhawster â hwy pan y'u haddysgir mewn modd traddodiadol. Roedd profiad myfyrwyr yn ganolog i'r prosiect, a'r prif nod oedd eu helpu i ddeall anatomeg drwy greu amgylchedd dysgu ymdrwythol lle mae myfyrwyr yn adeiladu ysgerbwd mewn rhith-wirionedd.

Bydd dros 100 o gynadleddwyr o Brifysgol Abertawe, sefydliadau addysg uwch eraill, y diwydiant rhith-wirionedd a'r tu hwnt yn y gynhadledd, a gall y rhai nad ydynt yn gallu bod yno yn bersonol ddod fel rhith-gynadleddwyr drwy Sansar, y platfform rhith-wirionedd cymdeithasol mwyaf yn y byd.

600 x 338

Bydd y rhith-gynadleddwyr yn dod i'r platfform Sansar fel rhithffurfiau, a bydd modd iddynt fynychu cyflwyniadau, gweld posteri ac arddangosiadau rhyngweithiol, a rhyngweithio â'r cynadleddwyr ffisegol.

Gellir defnyddio'r gofod yn y digwyddiad ffisegol, lle darperir pensetiau, ac o bell drwy rith-wirionedd neu gyfrifiadur yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnig gwasanaeth porthor, gyda staff yn dod o hyd i gynadleddwyr yn y gynhadledd ffisegol ac yn rhoi negeseuon iddynt a'u gwahodd i ymuno â'r cynadleddwyr rhith-wirionedd yn Sansar.

Dywedodd Rhian Kerton, Athro Cysylltiol yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe:

"Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn ymrwymedig i wthio ffiniau arloesi mewn dysgu ac addysgu er mwyn cynnig y profiad gorau i fyfyrwyr.

"Mae rhith-wirionedd a realiti estynedig yn cynnig cyfleoedd go iawn i symud y tu hwnt i'r dysgu traddodiadol mewn ystafell ddosbarth. Mae rhith-wirionedd a realiti estynedig yn wirioneddol drawiadol, ond nid ydym yn cyflwyno'r technolegau newydd hyn i'n dysgu er mwyn edrych yn dda yn unig. Caiff ein holl waith ei lywio gan dystiolaeth ac mae angen iddo ddangos effaith gadarnhaol go iawn."

Ychwanegodd Dr Marc Holmes, Swyddog Ymchwil Rhith-wirionedd ym Mhrifysgol Abertawe:

"Gyda rhith-wirionedd, gallwn addysgu'n gynt, creu mewn eiliadau, dangos yr amhosib neu empatheiddio – a'r dechrau yn unig yw hynny."

Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/peirianneg/_safleoedd/rhith-wirionedd-mewn-addysgu/cynhadledd-rhith-wirionedd.

600 x 200