Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe'n paratoi ar gyfer digwyddiad rasio ceir Formula Student 2018

Bydd myfyrwyr peirianneg o Brifysgol Abertawe'n cystadlu yn Silverstone yr haf hwn wrth i Formula Student UK ddathlu 20 mlynedd ers ei sefydlu.

Mae Formula Student yn herio prifysgolion o bob cwr o'r byd i ddylunio, adeiladu a rasio car rasio un person mewn blwyddyn. Yna, caiff y ceir eu beirniadu am eu cyflymder, eu cyflymiad a'u dygnwch a chaiff sgiliau dylunio, costio a chyflwyniad busnes y timau eu profi.

Mae Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe wedi bod yn cystadlu yn her Formula Student ers 2001 a bydd yn cystadlu yn erbyn 129 o dimau eraill o dros 30 o wledydd gwahanol rhwng 11 a 15 Gorffennaf 2018.

Swansea University Race Engineering (SURE)

Am y tro cyntaf eleni bydd elfen car di-yrrwr (FS-AI) yn y gystadleuaeth. Gofynnir i rai o'r timau ddatblygu pecyn meddalwedd cost-effeithiol i alluogi car Deallusrwydd Artiffisial i wneud ei benderfyniadau ei hun, ac esblygu i wella ei berfformiad ei hun. Mae'r agwedd newydd ar y gystadleuaeth yn sicrhau bod Formula Student yn parhau i gefnogi diwydiant drwy fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau a rhoi cyfle i fyfyrwyr peirianneg fecanyddol gael profiad ymarferol o beirianneg electroneg integredig, meddalwedd a systemau.

Daw'r timau rhyngwladol o Awstralia, Bwlgaria, Canada, Croatia, Denmarc, Yr Aifft, Ffrainc, Yr Almaen, Groeg, Hwngari, Gwlad yr Iâ, India, Iran, Iwerddon, Yr Eidal, Jordan, Malta, Mecsico, Norwy, Pacistan, Palestina, Gwlad Pwyl, Rwmania, Sawdi-Arabia, Sbaen, Sri Lanka, Sweden, Twrci, Wcrain ac UDA.

Meddai Andrew Deakin, Cadeirydd Formula Student: "Mae'n dipyn o gamp dylunio ac adeiladu car rasio cystadleuol mewn blwyddyn, ar yr yn pryd ag astudio am radd. Mae lefel arloesi, ymrwymiad ac uchelgais y timau'n anhygoel ac mae'n gyffrous iawn gweld eu gwaith caled yn dwyn ffrwyth.

"Mae Formula Student yn fwy na phrosiect prifysgol yn unig; mae'n brofiad ymarferol, unigryw sy'n gallu lansio gyrfa myfyriwr. Mae'r cystadleuwyr yn dysgu am waith tîm, cyflawni targedau technegol heriol ar amser ac o fewn cyllideb dynn, a gwthio terfynau'r hyn sy'n bosib yn dechnegol. Mae llawer o gyn-gystadleuwyr Formula Student wedi mynd ymlaen i weithio'n broffesiynol mewn chwaraeon modur, ac mae profiad o'r gystadleuaeth yn werthfawr iawn ym mhob sector diwydiannol, mewn disgyblaethau megis awyrofod, y diwydiannau pŵer a gweithgynhyrchu".

Meddai Hannah Bowen, myfyriwr Peirianneg Awyrofod yn yr ail flwyddyn a chyfarwyddwr gweithrediadau Peirianneg Rasio Prifysgol Abertawe: "Mae llawer o newidiadau mawr wedi bod yn ein tîm yn ddiweddar gan fod y rhan fwyaf o'n haelodau profiadol wedi gadael ac mae ein peiriant newydd, o gerbyd Yamaha MT-07, wedi cyrraedd, sydd wedi achosi llawer o newidiadau angenrheidiol eraill. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fynd â llawer o wynebau newydd i'r gystadleuaeth ac ailsefydlu ein henw fel tîm cystadleuol a phroffesiynol mewn cystadleuaeth mor gyffrous."