Myfyrwyr MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy yn cwrdd â'i Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr ar raglen newydd ym Mhrifysgol Abertawe, MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol (SEM4ID), wedi cwrdd â'i Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru yn Dumfries House cyn eu seremoni raddio fis Rhagfyr.

SEM4ID 1Caiff y cwrs MSc ei redeg ar y cyd â Sefydliad y Tywysog ac fe'i cyhoeddwyd yn wreiddiol gan Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru, sylfaenydd a llywydd Sefydliad y Tywysog, pan agorodd Gampws y Bae yn swyddogol yn 2016. Lansiwyd y cwrs ym mis Medi 2017, ac mae nawr yn ei ail flwyddyn.

Dr James Holness (Athro Cysylltiol) yw Deon Rheoli Darparwyr a Rhaglenni Rhyngwladol y Brifysgol a Chyfarwyddwr Rhaglen SEM4ID. Meddai: "Mae'r rhaglen MSc SEM4ID wedi'i seilio ar ddysgu amlddisgyblaethol, cyfranogol a seiliedig ar ymarfer drwy brosiectau datblygu peirianneg go iawn o fewn gwlad; wedi'u diffinio mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid y Brifysgol ac yn y wlad honno."

Roedd blwyddyn gyntaf yr MSc yn canolbwyntio ar nifer o brosiectau mewn dau leoliad yn Affrica Is-Saharaidd, un yn Sambia ac un yn Sierra Leone, ac er yr ystyrir datblygu yn eang, mae'n mynd i'r afael ag anghenion hanfodol y gwledydd datblygol lle mae'r rhan fwyaf o waith adeiladu'r byd bellach wedi'i leoli. O'r myfyrwyr a wnaeth gais ar gyfer y cwrs, dewiswyd wyth: pum peiriannwr, dyluniwr cynnyrch a dau wyddonydd cymdeithasol, gyda'r un nifer o ddynion a menywod.

Meddai'r Athro Steve Brown, Pennaeth Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe:

"Mae'r cwrs newydd hwn yn ddatblygiad cyffrous sy'n dod â thimau amlddisgyblaethol o fyfyrwyr at ei gilydd. Caiff myfyrwyr eu dewis o ddisgyblaethau STEM a'r disgyblaethau eraill, ac maent yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiectau sy'n bwysig ym maes datblygu, yn enwedig mewn cyd-destun rhyngwladol. Rydym yn hynod falch o gyflawniadau ein graddedigion cyntaf ac yn ddiolchgar iawn am gymorth a chefnogaeth Sefydliad y Tywysog."

SEM4ID 2Roedd y digwyddiad yn Dumfries House yn cydnabod nifer o raddau a rhaglenni a gefnogir gan Sefydliad y Tywysog ac yn cydnabod pwysigrwydd y rhaglen SEM4ID. Cyflwynwyd gwobrau i'r rhai a oedd wedi rhagori ar amrywiaeth o raglenni, gan gynnwys Arron Goodfellow o SEM4ID, a dderbyniodd Wobr Bersonol (Myfyriwr Gorau).

Dywedodd Simon Sadinsky, Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad y Tywysog: "Yn dilyn cyfuno rhai o Elusennau Ei Uchelder Brenhinol yn llwyddiannus fis Ebrill eleni, cynigiodd ein digwyddiad graddio gyfle i ddathlu ymdrechion y sawl sydd wedi astudio ystod eang o raglenni drwy Sefydliad y Tywysog. Roedd Dumfries House, y mae ei fentrau addysg a hyfforddiant wedi arwain at lawer o storïau llwyddiant dros y degawd diwethaf, yn lleoliad teilwng ar gyfer cydnabod cyflawniadau'r myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau. Roedd y Tywysog yn hynod falch o gwrdd â'r myfyrwyr a astudiodd drwy ei Sefydliad ac i gynnig anogaeth iddynt wrth ymgymryd â chyfleoedd newydd."

Cynhaliwyd digwyddiad i hyrwyddo'r cwrs i fyfyrwyr newydd ac i gynyddu ymwybyddiaeth o deithiau Ymchwil Peirianneg Gynaliadwy a Phrofiad Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe ar 8 Tachwedd.

LLUNIAU

Brig: Aeth carfan 2017 myfyrwyr MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol (SEM4ID): Prifysgol Abertawe i'r digwyddiad yn Dumfries: Charlotte Fenn; Arron Goodfellow; Simon Ntramah; Gaurab Rawal; Lucy Pemble; Alanah Pople; Carl Canaan; Clara Silva.

Gwaelod: Arron Goodfellow o'r cwrs SEM4ID yn derbyn Gwobr Bersonol (Myfyriwr Gorau).