Menywod yn mynd â gwyddoniaeth i strydoedd Abertawe i herio ystrydebau rhywedd

Bydd Prifysgol Abertawe'n cynnal ei phumed digwyddiad Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn ddiweddarach y mis hwn, gan ddod â deuddeg o wyddonwyr ysbrydoledig i strydoedd Abertawe i rannu eu hymchwil, i siarad â'r cyhoedd ac i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.

Cynhelir y digwyddiad am ddim ar Stryd Rhydychen yng nghanol y ddinas rhwng 12pm a 3pm ar ddydd Sadwrn, 23 Mehefin. Nod y digwyddiad yw cynyddu proffil a newid y ffordd y mae’r cyhoedd yn gweld menywod sy’n gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth.

Mae’r digwyddiad yn Abertawe yn un o 17 o ddigwyddiadau Gwyddoniaeth Bocs Sebon a gynhelir ledled y Deyrnas Gyfunol, gyda digwyddiadau rhyngwladol yn cael eu cynnal yng Nghanada, Awstralia, yr Eidal, a’r Almaen.

Soapbox Science 2016 ‌Gwyddoniaeth Bocs Sebon 2016 yng nghanol dinas Abertawe 

Eleni, bydd y digwyddiad yn cynnwys gwyddonwyr o Brifysgolion Abertawe, De Cymru ac Aberystwyth, yn ogystal â Chanolfan Hap-dreialon Iechyd Gorllewin Cymru.

Bydd Dr Wendy Harris, Uwch-ddarlithydd y Biowyddorau, yn trafod pam bod pryfed mor bwysig, a bydd yn dangos pryfed byw anferth i'r gynulleidfa eu profi. Bydd Dr Victoria Lovett, Uwch-ddarlithydd Seicoleg, yn archwilio effaith emosiynol a datblygiadol gemau fideo ar blant, a bydd Dr Denny Vitasari o Brifysgol Aberystwyth yn datgelu sut mae swigod yn gwneud i'r byd droi.

Gyda siaradwyr sy'n amrywio o fyfyrwyr PhD i athrawon, mae Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn cynrychioli sbectrwm llawn y llwybr gyrfa academaidd, ac yn rhoi cyfle i siaradwyr gyfarfod a rhwydweithio gyda menywod eraill yn y byd gwyddoniaeth.

Meddai trefnydd y digwyddiad, Dr Geertje van Keulen o Brifysgol Abertawe: "Mae Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn dod â gwyddoniaeth a thechnoleg i'r cyhoedd mewn meysydd annisgwyl. Bydd ein hymchwilwyr benywaidd, sydd gyda'r gorau yng Nghymru, yn trafod ei gwaith yn angerddol â'r gynulleidfa, ac yn benodol y rheiny na fyddai'n mynychu digwyddiadau gwyddonol neu ddiwrnodau agored fel arfer. Ein nod, felly, yw herio ystrydebau traddodiadol ym myd gwyddoniaeth. Mae'r pynciau mor amrywiol, bydd pawb yn dod o hyd i rywbeth y bydd ganddynt ddiddordeb mewn clywed amdano neu roi cynnig arno am y tro cyntaf".

Bydd y testunau trafod yn cynnwys:

 • Pwysigrwydd datblygu dulliau heb anifeiliaid o brofi effeithiau pob dydd nanoronynnau ar yr ysgyfaint - Kirsty Meldrum, Prifysgol Abertawe
 • Troi carbon deuocsid yn danwydd ar gyfer y dyfodol - Dr Jennifer Rudd, Prifysgol Abertawe
 • Mae pethau’n twymo! A yw’r ateb i newid hinsawdd o dan ein traed? - Ms Carmen Sanchez-Garcia, Prifysgol Abertawe
 • Athrylith Ddrwg: sut ydym ni'n creu (ac yn lladd) archfygiau? - Dr Emma Hayhurst Prifysgol De Cymru
 • Defnyddio cyfrifiaduron mewn hap-dreialon clinigol - Mihaela Barbu, Canolfan Hap-dreialon Iechyd Gorllewin Cymru
 • Bacteria sy'n byw yn ddwfn o dan y ddaear yn ein helpu i dynnu CO2 o'r atmosffer - Dr Sara M. E. Rassner, Prifysgol Aberystwyth
 • Dweud ffortiwn mathemategol - Sara Hamis, Prifysgol Abertawe
 • Mae swigod yn gwneud i'r byd droi - Dr Denny Vitasari, Prifysgol Aberystwyth
 • Rheoleg – Mae popeth yn llifo - Sara Lairah Mugabo, Prifysgol Abertawe
 • Monitro clefydau â synwyryddion argraffedig - Dr Zari Tehrani, Prifysgol Abertawe
 • Gemau fideo a’r ymennydd - Dr Victoria Lovett, Prifysgol Abertawe
 • Pryfed: dwlu arnynt, eu casáu, methu byw hebddynt – Dr Wendy Harris, Prifysgol Abertawe

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael yma.

Ariennir Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn rhannol gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Chanolfan Arloesi a Gwybodaeth y Brifysgol, yr Adran Seicoleg, a thîm Athena SWAN yr Ysgol Feddygaeth.