Dathlu Eid ym Mosg Prifysgol Abertawe

Disgwylir i fwy na 1,000 o bobl gwrdd ym Mhrifysgol Abertawe'r wythnos nesaf (dydd Mawrth, 21 Awst) i ddathlu Eid, sy'n nodi Hajj, y bererindod Foslemaidd flynyddol i Fecca.

Swansea University Mosque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd myfyrwyr, staff a Moslemiaid o'r gymuned ehangach yn gweddïo ar gyfer Eid ul Adha yn NhÅ· Fulton o 7:30am.

Dethlir Eid drwy ddosbarthu bwyd i bobl mewn angen, rhoi anrhegion i bobl ifanc a chynulliadau cymdeithasol.

Mae Mosg Prifysgol Abertawe wedi codi oddeutu £1,000 yn ystod y pythefnos diwethaf ar gyfer cotiau gofal dwys i’r Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Yemen, sydd dan effaith rhyfel. Yn ystod y dathliadau, rhoir yr arian i Sylfaenwr a Chadeirydd Sefydliad Sameera, Yr Athro Rashid Malik; a Dr Radwan Abdulla, Meddyg Teulu Ymgynghorol yn Ysbyty Singleton, sy'n dod o Yemen yn wreiddiol ond a symudodd i fyw yn Abertawe yn y 90au.

Mae oddeutu ugain o bobl o Abertawe ymhlith y tair miliwn o Foslemiaid sydd wedi bod ar bererindod Hajj eleni i ddilyn ôl troed y Proffwyd Abraham.

Mae Eid ul Adha yn cofio parodrwydd y Proffwyd Abraham i aberthu'i fab i Dduw, a wnaeth yna'i drugarhau. Mae'r digwyddiad hwn yn yr Hen Destament hefyd yn bwysig mewn Cristnogaeth ac Iddewiaeth.

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Asim Hafiz, Cyfarwyddwr Pencadlys Swyddfa Gartref Ei Mawrhydi yn Llundain, yn arwain gweddïau'r gynulleidfa.

Bydd Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol Prifysgol Abertawe, Andrew Rhodes, yn annerch y cynulliad, a gaiff ei groesawu gan Gadeirydd Pwyllgor Rheoli'r Mosg; Dr Farooq Shah, Cadeirydd Cymdeithas Ddiwylliannol Islamaidd Gymreig Abertawe (WICAS); ac aelodau eraill o'r gynulleidfa.

Bydd y gweddïau, neu'r Salah, yn dechrau am 7:55am, yna gweinir lluniaeth ym Mosg y Brifysgol ar Gampws Parc Singleton.

Meddai Mr Rhodes,: "Rwy'n edrych ymlaen at groesawu ein staff, ein myfyrwyr a'r gymuned ehangach i ddathlu Eid yn ein Mosg hyfryd ar y campws.  Mae'r Mosg yn rhan bwysig ac annatod o fywyd y rhan fwyaf o fyfyrwyr Moslemaidd ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae'n amgylchedd hyfryd iddynt ar gyfer addoli, astudio, cefnogi a chymdeithasu lle gallant gymysgu a gwneud ffrindiau â phobl o bedwar ban byd."

Mae cymuned Foslemaidd Prifysgol Abertawe a Chymdeithas Islamaidd Undeb y Myfyrwyr yn estyn gwahoddiad agored i'r digwyddiad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Mahaboob Basha, Swyddog Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol yn y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI), drwy ffonio 01792 606754 neu 07808203990