Datblygwyr gemau fideo a gwyddonwyr o Gymru yn uno i gyfathrebu newid yn yr hinsawdd

Mae gwyddonwyr yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe wedi uno ag ymchwilwyr rhyngddisgyblaethol ar draws Cymru i lansio Climate Jam 2018, menter a fydd yn defnyddio arbenigedd datblygwyr gemau fideo i gyfathrebu gwyddor hinsawdd i'r cyhoedd mewn ffordd hawdd ei deall.

Mae'r seicolegydd Dr Claire Williams a'r cyfrifiadurwr Dr Sean Walton yn arwain ochr Abertawe y prosiect, a fydd hefyd yn cynnwys prifysgolion Bangor a Chaerdydd.

Esboniodd Dr Williams: "Mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw dulliau presennol cyfathrebu gwyddor hinsawdd yn effeithiol.  Er enghraifft, mae arolygon cenedlaethol yn yr Unol Daleithiau wedi darganfod bod y mwyafrif o Americanwyr yn credu bod cynhesu byd-eang yn digwydd (63%), ond bod llawer llai yn credu mai pobl sy'n ei achosi (49%), a bod llawer yn credu bod anghytuno helaeth ymhlith gwyddonwyr newid yn yr hinsawdd (33%).  Mae cofnodion hirdymor yn dangos nad yw barn y cyhoedd ar newid yn yr hinsawdd wedi newid llawer ers sawl blwyddyn."

Ychwanegodd Dr Walton: "Yn ogystal â newid patrymau'r tywydd a'r hinsawdd, mae effeithiau byd-eang a rhanbarthol newid yn yr hinsawdd yn cael dylanwad cynyddol ar wleidyddiaeth fyd-eang, economeg gymdeithasol, diogelwch bwyd a dŵr, ac ymfudiad poblogaethau.

 Oherwydd natur gymhleth y wyddoniaeth, fodd bynnag, mae dealltwriaeth y cyhoedd o faterion allweddol newid yn yr hinsawdd ac effaith bosib newidiadau mewn ymddygiad unigolion ar ddyfodol y system hinsawdd system yn wael."

Mewn ymateb i hyn, mae timau Abertawe, Caerdydd a Bangor yn cynnal prosiect celfyddydau-gwyddoniaeth rhyngddisgyblaethol ar ffurf 'jamio gemau', lle bydd datblygwyr gemau fideo ar draws Cymru a'r tu hwnt yn datblygu cyfres o brototeipiau gemau cyfrifiadurol rhyngweithiol i gyfathrebu cymhlethdodau newid yn yr hinsawdd i'r cyhoedd, ac i adnabod ffyrdd a allai wella dealltwriaeth a newid agweddau at newid yn yr hinsawdd.  Caiff hyn ei arwain gan becyn gwyddoniaeth a gynhyrchir gan y grŵp prifysgol rhyngddisgyblaethol, a fydd yn beirniadu cywirdeb gwyddonol y gemau.  Gofynnir i aelodau'r cyhoedd sy'n chwarae'r gemau bleidleisio dros eu ffefryn ar sail faint y gwnaethant eu mwynhau a'u gwerth addysgol.

 Meddai Dr Williams, "Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn sy'n defnyddio arbenigedd prifysgolion ar draws Cymru i greu gemau rhyngweithiol difyr i addysgu pobl ynghylch newid yn yr hinsawdd.  Byddwn hefyd yn gobeithio cefnogi rhai o'r datblygwyr ar ôl y sesiwn jamio i wneud cais am gyllid cyfathrebu gwyddoniaeth i droi eu gwaith yn rhywbeth llawer mwy."

Am ragor o wybodaeth am y prosiect ac i gofrestru ar gyfer Climate Jam 18, cliciwch YMA.

 Cefnogir y gwaith gwn gan Crwsibl Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol a rhaglen Sêr Cymru II.