Cydnabyddiaeth i Oriel Science gan gyngor gwyddoniaeth nodedig

Mae'r Athro Chris Allton wedi cael ei benodi'n Gymrawd Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu â’r Cyhoedd gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Professor Chris AlltonMae'r Athro Chris Allton, Cyfarwyddwr Oriel Science a Ffisegydd ym Mhrifysgol Abertawe, wedi cael ei benodi'n Gymrawd Arweinyddiaeth mewn Ymgysylltu â’r Cyhoedd gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC), y sefydliad gwyddonol amlddisgyblaethol blaenllaw sydd â chenhadaeth glir: darparu manteision economaidd, cymdeithasol, gwyddonol a rhyngwladol i'r byd.

Ar ddechrau 2017, lansiodd y Cyngor ei gynllun cymrodoriaeth newydd, er mwyn hyrwyddo cyfathrebu â'r cyhoedd gan ymchwilwyr ysbrydoledig a'u cymunedau academaidd. Cydnabyddir yr Athro Allton o Adran Ffiseg y Coleg Gwyddoniaeth am ei ymrwymiad a'i gyfraniad i ymgysylltu â'r cyhoedd, yn ogystal â'i ddylanwad cadarnhaol ar gydweithwyr fel arweinydd strategol yn y maes hwn.

Mae'r Cyngor wedi anrhydeddu'r ymchwilwyr mwyaf dawnus ac ysbrydoledig am eu brwdfrydedd am ymgysylltu ac roedd yr Athro Allton yn un o dri academydd yn unig i dderbyn yr anrhydedd hwn. O ganlyniad, bydd y gymrodoriaeth yn caniatáu iddo gryfhau gallu ei gydweithwyr i ymgysylltu â'r cyhoedd, ar ddau gampws Prifysgol Abertawe.

Meddai'r Athro Allton: "Mae'n wefr ac yn fraint gen i dderbyn y gymrodoriaeth hon, a hoffwn dalu teyrnged i'm holl gydweithwyr yn nhîm Oriel Science sydd wedi cyfrannu cymaint at y prosiect pwysig hwn i ymgysylltu â'r cyhoedd. Rwy'n edrych ymlaen at helpu Prifysgol Abertawe i gyflawni ei chyfrifoldebau dinesig drwy hyrwyddo ei hymchwil i'r cyhoedd, esbonio sut mae arian trethdalwyr yn cael ei wario a sut gellir defnyddio ein hymchwil i effeithio ar eu bywydau a'u gwella. Rwy'n hynod awyddus hefyd i ddefnyddio Oriel Science i dargedu'r cymunedau hynny lle nad yw llawer o bobl yn astudio pynciau gwyddonol nac yn mynd i'r Brifysgol."

Oriel science header Yn ogystal, mae'r Cyngor wedi dyfarnu Gwobr Spark am Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Oriel Science, gwobr a ddyfernir i brosiectau sy'n cyflwyno rhaglenni ymgysylltu â'r cyhoedd newydd sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys y cynulleidfaoedd a dargedir drwy straeon am wyddoniaeth a thechnoleg STFC. Dyfarnwyd y grant hwn i Dr William Bryan, Dr Mary Gagen a Dr Sarah Roberts, yn ogystal â'r Athro Chris Allton. Ers ei sefydlu yn 2016, mae Oriel Science, wedi cael ei gydnabod yn eang am gynnal arddangosfeydd hygyrch, addysgol a rhyngweithiol, sy'n hyrwyddo gwaith a chydweithrediadau cymuned STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth) Prifysgol Abertawe.

Yn sgil cynnal arddangosfa dros dro lwyddiannus am wyth mis yng nghanol dinas Abertawe, bydd tîm Oriel Science yn defnyddio'r grant i drefnu arddangosfa newydd. Bydd hyn yn gyfle iddynt hyrwyddo meysydd ymchwil cyfredol a chyffrous er mwyn helpu i sbarduno awydd y cyhoedd i ddysgu mwy am wyddoniaeth ac ysbrydoli pobl iau i astudio pynciau STEMM yn yr ysgol ac yn y brifysgol.