Taith Rhithrealiti’r BBC yn dod i Brifysgol Abertawe

Ar ddydd Gwener 27 a dydd Sadwrn 28 Hydref mi fydd Adran Ymchwil a Datblygu byd-enwog y BBC yn dangos profiadau rhithrealiti (VR) mwyaf diweddar a chyffrous y BBC yn Llyfrgell Campws Singleton, fel rhan o'u Taith Rhithrealiti.

Gall myfyrwyr fod ymhlith y cyntaf i brofi dyfodol y gwasanaeth cyfryngau cyhoeddus. Rhowch gynnig ar y profiadau VR mwyaf aml-wobrwyol ar y dechnoleg VR diweddaraf a darganfyddwch fwy am y gwaith anhygoel m tîm ymchwil a datblygu’r BBC yn datblygu ar hyn o bryd.

  • Wedi’i ysbrydoli gan brofiadau gofodwyr a rhaglenni hyfforddi NASA ac ESA, mae’r VR Spacewalk arobryn yn caniatáu i chi gerdded yn y gofod. Bydd yn eich cludo i'r Orsaf Ofod Rhyngwladol, lle gofynnir i chi wneud atgyweirio brys yn y gofod, 250 milltir uwchben wyneb y Ddaear.
  • Tynnwch beint yn y Queen Vic – cyfle i brofi set deledu rithwir cyntaf y BBC lle allwch chwarae dartiau, tynnu peint a chwarae piano yn nhafarn enwog y gyfres deledu Eastenders!
  • Ymgollwch eich hun mewn coedwig hudol a chwedlonol sy’n cynnwys sain deuseiniol gwobrwyol o’r radd flaenaf.

BBC VR

Ar ddydd Gwener  27 Hydref, bydd myfyrwyr hefyd yn gallu clywed gan siaradwyr gwadd y BBC a fydd yn trafod eu llwybrau gyrfa a'u meysydd arbenigol gan gynnwys dylunio sain 3D a datblygiad digidol.

12.30pm: Catherine Robinson, goruchwyliwr sain BBC Wales. Mae Catherine yn arbenigo mewn cynllunio sain ar gyfer dramâu radio a sain 3D ar gyfer fideo a VR.

1pm: Mae Ian Ravenscroft yn gweithio yn uned datblygu ddigidol BBC Three, ac mae ganddo gefndir ym meysydd sgriptio, animeiddio, cynhyrchu digidol, cyfryngau cymdeithasol a newyddiaduraeth.

Dewch i ystafell 311 yn llyfrgell Campws Singleton a chamwch i fyd arall.

Cynhelir y daith rhwng 10am a 3pm ddydd Gwener 27 a dydd Sadwrn 28 Hydref.

CHERISH-DE a ariennir gan yr EPRSC sy’n cydlynu’r digwyddiad. 

Cherish Logo