Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Gastroenterolegwr y Flwyddyn

Mae Dr Laith Alrubaiy, sy'n Ddarlithydd Clinigol mewn Meddygaeth a Gastroenteroleg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, wedi cael ei enwi'n Gastroenterolegwr Ifanc y Flwyddyn, yn sgil cael ei nodi fel arweinydd posib y dyfodol gan Gymdeithas Gastroenteroleg Prydain (BSG).

Bwriad y wobr fawreddog hon yw rhoi cydnabyddiaeth genedlaethol i gastroenterolwgwr dawnus er mwyn hyrwyddo arweinyddiaeth ym maes gastroenteroleg yn y dyfodol.

Daw'r wobr hon yn sgil cyfres o brosiectau arloesol, a oedd yn cynnwys datblygu prosiectau ymchwil er mwyn gwella ansawdd bywyd cleifion, a ddatblygwyd gan Dr Alrubaiy a'r Athro John Williams yn yr Ysgol Feddygaeth, ar y cyd ag ysbytai yng Nghymru a ledled y DU.

Dr Laith Alrubaiy

Bu Dr Alrubaiy yn gweithio fel cadeirydd adran hyfforddeion Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain i gynrychioli mwy nag 800 o aelodau ifanc ledled y DU ac i gynhyrchu adnoddau addysgol a chyrsiau hyfforddi newydd ar gyfer meddygon iau.

Ac yntau'n hanu o Iraq, graddiodd Dr Alrubaiy o Ysgol Feddygaeth Basra, cyn derbyn dwy ysgoloriaeth nodedig a ganiataodd iddo astudio yng Ngholeg y Brenin Llundain, Prifysgol Talaith Efrog Newydd a Phrifysgol Emory. Dechreuodd weithio yng Nghymru yn 2007.

Wrth dderbyn ei wobr, meddai Dr Alrubaiy: "Rwy'n ymfalchïo'n fawr yn y ffaith mai fi yw'r meddyg cyntaf o Gymru i dderbyn y wobr hon. Mae'n cydnabod y gwaith tîm rwyf wedi ymwneud ag ef yn ystod fy ngyrfa, yn gweithio gyda chydweithwyr Prifysgol Abertawe, Coleg Brenhinol y Meddygon, Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain, Cymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru a'r GIG. Mae hyn yn golygu llawer i mi, ac mae'n amlygu'r cyfraniad cadarnhaol sy'n cael ei wneud gan feddygon iau Cymru at arweinyddiaeth ac ymchwil ac addysg feddygol ar gyfer ymarferwyr meddygol.

"Gobeithio y bydd meddygon iau eraill yng Nghymru'n gweld y wobr hon ac yn cael eu hannog i fod yn arloesol, ac i arwain gofal iechyd ac ymchwil yn y dyfodol, a fydd, yn  y pen draw, yn gwella ansawdd y gwasanaethau iechyd a ddarperir i'n cleifion.

"Rwyf wedi gweithio gyda'r Athro John Williams a'r Athro Hayley Hutchings ym Mhrifysgol Abertawe ers 2010 fel goruchwylwyr fy PhD a mentoriaid. Mae gweithio gyda nhw wedi gwella fy nealltwriaeth o sut i ddefnyddio technoleg ac arloesi i wella gwasanaethau iechyd ac ansawdd bywyd cleifion. Hoffwn ddiolch i'r Athro Williams a'r Athro Hutchings, ac i'm holl gydweithwyr a'm cleifion am eu cefnogaeth".