Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017

Heddiw (9 Chwefror) cyhoeddwyd enwau’r 12 awdur sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.

Logo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Caiff y wobr o £30,000 ei dyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau.

Lansiwyd y wobr yn 2006, a bwriad y wobr yw cydnabod a chefnogi awduron mawr y dyfodol yn ogystal â chydnabod etifeddiaeth Dylan Thomas, a ysgrifennodd y rhan fwyaf o'i waith gorau tra yn ei ugeiniau.

Eleni, mae’r rhestr hir yn cynnwys: chwe nofel, pedwar casgliad o straeon byrion, a dwy gyfrol o farddoniaeth.

Mae un o’r llyfrau ar y rhestr fer eisoes wedi cipio gwobr Llyfr y Flwyddyn Waterstones 2016, a dau arall ymhlith gwerthwyr gorau’r New York Times.

Mae Alys Conran, sy’n ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, yn ymuno ag awduron o Ghana, Jamaica, yr Unol Daleithiau, Sri Lanka, Awstralia a Lloegr ar y rhestr hir wrth iddynt gystadlu am y wobr o £30,000.

Rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017:

 • Anuk Arudpragasm - The Story of a Brief Marriage (Granta)
 • Alys Conran - Pigeon (Parthian)
 • Jonathan Safran Foer - Here I Am (Farrar, Straus & Giroux)
 • Yaa Gyasi - Homegoing (Alfred A Knopf)
 • Benjamin Hale - The Fat Artist and Other Stories (Picador)
 • Luke Kennard - Cain (Penned in the Margins)
 • Hannah Kohler - The Outside Lands (Picador)
 • Fiona McFarlane - The High Places (Farrar, Straus & Giroux)
 • Helen Oyeyemi - What is Not Yours is Not Yours (Picador)
 • Sarah Perry - The Essex Serpent (Serpents Tail)
 • Safiya Sinclair - Cannibal (University of Nebraska Press)
 • Callan Wink - Dog Run Moon: Stories (Granta)
2017 longlist Y rhestr hir

Rhyddhawyd Pigeon, nofel gyntaf Alys Conran, y llynedd. Cafodd Pijin, y feriswn Gymraeg o’r nofel, ei haddasu gan Sian Northey. Cyhoeddir y ddwy nofel gan Parthian.

Max Porter enillodd y wobr y llynedd, a hynny am ei lyfr Grief is the Thing with Feathers. Aeth y llyfr ymlaen i gipio Gwobr Ysgrifennydd Ifanc The Sunday Times.

Max Porter ‌Max Porter, enillydd 2016. 

Meddai’r Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r rhestr hir yn mynd tu hwnt i bob disgwyliad yn ei ystod o genres ac ansawdd syfrdanol yr ysgrifennu - a hynny gan awduron ledled y byd. Yr unig sicrwydd ar hyn o bryd yw y bydd gan y beirniaid  rhestr fer eithriadol o gryf yn y pen draw, gyda chwe awdur dawnus tu hwnt."

Yr hanesydd a’r awdur Dai Smith sy’n cadeirio’r panel beirniadu eleni, sydd hefyd yn cynnwys: Kurt Heinzelman (bardd ac ysgolhaig); Alison Hindell (Pennaeth Drama Sain DU i’r BBC); Sarah Moss (nofelydd ac ysgolhaig), a Prajwal Parajuly (awdur).

Cyhoeddir rhestr fer y wobr ddiwedd mis Mawrth.

Datgelir yr enillydd mewn seremoni arbennig yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar ddydd Mercher, 10 Mai.