Timau Gwasanaethau Proffesiynol yn cyrraedd y Safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid unwaith eto

Mae Gwasanaethau Academaidd, Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth, Gwasanaethau Myfyrwyr, a thimau Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli, a Datblygu Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i gyflawni Safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa’r Cabinet, fel rhan o’u rhaglenni treigl gyda’r Safon.

CSE Standard logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon yw’r bedwaredd flwyddyn asesu lwyddiannus ar gyfer timau’r Gwasanaethau Academaidd, Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth, a Gwasanaethau Myfyrwyr a’r ail flwyddyn lwyddiannus ar gyfer y tîm Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli, a Datblygu.

Mae’r Safon yn profi mewn manylder y meysydd hynny y mae ymchwil wedi nodi eu bod yn flaenoriaeth i gwsmeriaid, gan roi ffocws penodol ar gyflenwi, prydlondeb, gwybodaeth, proffesiynoliaeth ac agwedd staff. Mae hefyd bwyslais ar ddatblygu mewnwelediad am gwsmeriaid, deall profiad y defnyddiwr a mesur bodlondeb ar wasanaeth mewn modd cadarn.

Caiff y safon ei seilio ar ddogfennaeth a gyflwynir ac ymweliad asesu un diwrnod ar gyfer pob tîm, a gynhaliwyd y mis diwethaf ar 13 a 14 Ebrill, gan gynnwys cyfweliadau â myfyrwyr a staff y Brifysgol, a phartneriaid allanol i sicrhau bod y lefel ofynnol o wasanaeth wedi’i chyrraedd.

Roedd eisoes gennym chwe maes o’r safonau ‘Cydymffurfiaeth Uwch’ ar draws y tair Cyfarwyddiaeth sef Gwasanaethau Academaidd, Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth, Gwasanaethau Myfyrwyr ac, yn dilyn asesiad eleni, mae’r timau wedi llwyddo i ennill tri maes ‘Cydymffurfiaeth Uwch’, gan roi cyfanswm o naw maes ychwanegol.

Roedd eisoes gan y tîm Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli, a Datblygu un maes ‘Cydymffurfiaeth Uwch’ ac, yn dilyn asesiad eleni, llwyddodd y tîm i ennill tri maes ‘Cydymffurfiaeth Uwch’ ychwanegol, gan roi cyfanswm o bedwar maes.

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn bod nifer o’n timau Gwasanaethau Proffesiynol wedi derbyn cydnabyddiaeth unwaith yn rhagor ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa’r Cabinet.

“Mae’r Safon yn sbardun ar gyfer gwelliant parhaus ac, yn dilyn nodi meysydd a dulliau i’w gwella ers yr asesiad diwethaf, rwyf wrth fy modd bod ein staff wedi darparu gwasanaethau uwch i’n myfyrwyr, ein staff, a’n partneriaid i ddiwallu gofynion y Safon unwaith eto.

“Rydym yn arbennig o falch bod ein timau wedi derbyn cydnabyddiaeth am ragor o safonau ‘Cydymffurfiaeth Uwch’ yn ystod y rownd asesu hon.

“Mae proses asesu’r Safon hefyd wedi ein helpu i nodi meysydd allweddol mewn gwasanaeth cwsmeriaid i adeiladu arnynt wrth fynd ymlaen ac edrychwn ymlaen at ddangos, unwaith eto, sut rydym wedi ymgysylltu â’n cwsmeriaid a gwrando arnynt i wella ein gwasanaethau ymhellach yn ystod y broses asesu Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid nesaf.”