Drama ddogfen ymchwil yn ennill gwobr

Mae drama ddogfen sy'n seiliedig ar ganfyddiadau prosiect ymchwil Prifysgol Abertawe, a fu'n ymchwilio i brofiadau myfyrwyr yn y diwydiant rhyw, wedi ennill y wobr am y Ffilm Orau ar gyfer Pobl Ifanc yng Ngŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2016.

Student Sex Work project 5Mae drama ddogfen sy'n seiliedig ar ganfyddiadau prosiect ymchwil Prifysgol Abertawe, a fu'n ymchwilio i brofiadau myfyrwyr yn y diwydiant rhyw, wedi ennill y wobr am y Ffilm Orau ar gyfer Pobl Ifanc yng Ngŵyl y Cyfryngau Celtaidd 2016.

Cynhyrchwyd y ddrama ddogfen, The Fog of Sex, dros gyfnod o dair blynedd ac roedd yn seiliedig ar gyfweliadau ymchwil manwl a gynhaliwyd gan Brosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw Prifysgol Abertawe.  Gwnaethpwyd y ffilm gan Visual Influence ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru a bu'n ail-greu straeon naw menyw yn y diwydiant rhyw sy'n cydbwyso bywyd mewn addysg uwch â bywyd gweithiwr rhyw.

I ddiogelu preifatrwydd y myfyrwyr yn y diwydiant rhyw, cawsant i gyd eu cynrychioli gan actorion ond mae pob gair o'r dialog yn seiliedig ar drawsgrifiadau'r cyfweliadau.

Wedi'i chyfarwyddo gan Christopher Morris, sydd wedi ennill gwobr BAFTA, cafodd y ffilm ei hymchwilio, ei chynhyrchu a'i ffilmio'n gyfan gwbl gan raddedigion a myfyrwyr ffilm.

Roedd y rhan fwyaf o griw, actorion ac ymchwilwyr y ffilm yn fyfyrwyr dan 25 oed. Roedd y naw gweithiwr rhyw i gyd rhwng 18 a 25 oed.

Mae'r ffilm ar gyfer y rhai sydd yn y brifysgol ar hyn o bryd ond hefyd ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol ac yn meddwl am fynd i'r brifysgol.

Meddai Dr Tracey Sagar a arweiniodd yr astudiaeth, "Doedd y ffilm ddim yn bwriadu stigmateiddio na beirniadu gweithredoedd a phenderfyniadau myfyrwyr yn y diwydiant rhyw, yn hytrach ei nod oedd taflu goleuni ar eu bywydau ac ysgogi trafodaeth am y pwnc pwysig hwn."