Cyhoeddi beirniaid Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017

Cyhoeddwyd heddiw bod awduron adnabyddus, bardd, hanesydd a phennaeth drama sain y BBC ymhlith panel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017 mewn partneriaeth รข Phrifysgol Abertawe.

Dylan Thomas Prize logoCaiff y Wobr gwerth £30,000 ei dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Lansiwyd Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006 ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol. Mae cyn–enillwyr y gystadleuaeth wedi hanu o Gymru, Lloegr, UDA, a Fietnam, ac yn cynnwys: Max Porter (Grief is the Thing with Feathers [Faber & Faber]), Joshua Ferris (To Rise Again at a Decent Hour [Penguin]); Claire Vaye Watkins (Battleborn [Granta]); Maggie Shipstead (Seating Arrangements [HarperCollins]); and Rachel Trezise (Fresh Apples [Parthian]).

Mae panel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017 yn cynnwys:

  • Yr Athro Kurt Heinzelman: bardd, cyfieithydd ac ysgolhaig; Athro ym Mhrifysgol Tecsas, Austin.
  • Alison Hindell: Pennaeth Drama Sain DU, y BBC; Athro Gwadd ym maes Drama Radio i Brifysgol Derby ac yn Gymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 
  • Professor Sarah Moss: nofelydd ac athro; awdur pum nofel a chofiant yn seiliedig ar y flwyddyn treuliodd yng Ngwlad yr Iâ, Names for the Sea; aelod o Raglen Ysgrifennu Prifysgol Warwick.
  • Prajwal Parajuly: awdur straeon byrion a’r nofel Land Where I Flee, Llyfr y Flwyddyn yr Independent on Sunday; awdur preswyl ym Mhrifysgol Truman State, Missouri.
  • Yr Athro Dai Smith (cadeirydd y panel): hanesydd ac awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru. Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd, ef yw Athro Raymond Williams Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.
Max Porter ‌Max Porter, enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017

Meddai’r Athro Dai Smith, cadeirydd y panel: "Mae panel y beirniaid ar gyfer 2017 dan fy nghadeiryddiaeth ar gyfer y dasg aruthrol hon yn dod â phrofiad o Gymru a'r byd, o ymarfer ysgrifennu creadigol mewn rhyddiaith a barddoniaeth, o ddrama a chyfathrebu, o ddisgwyliadau darllenwyr a risgiau awduron, ac, wrth gwrs, o amrywioldeb Dylan ei hun. Bydd yn anodd dilyn panel y llynedd a ddewisodd, yn drawiadol ond yn gyfiawn, nofel-gerdd Max Porter Grief is the Thing with Feathers, ond mae llwyth o ymgeiswyr eisoes ar gyfer anrhydedd anhygoel ennill Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn Abertawe fis Mai'r flwyddyn nesaf."

Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar 10 Mai 2017. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Tachwedd 2016.

IDTP17 Judges

Yn y llun, clocwedd o’r ochr chwith: yr Athro Dai Smith, yr Athro Sarah Moss, Prajwal Parajuly, Alison Hindell a'r Athro Kurt Heinzelman.

Mwy am y beirniaid:

Mae’r Athro Kurt Heinzelman yn fardd, yn gyfieithydd ac yn ysgolhaig. Ei lyfr diweddaraf yw Intimacies & Other Devices ac mae wedi cyfieithu Demarcations, casgliad o gerddi gan Jean Follain. Bu'n Guradur Gweithredol Canolfan Harry Ransom ac yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Gelf Blanton. Yn Athro Barddoniaeth a Barddoneg ym Mhrifysgol Texas-Austin, ef yw Prif Olygydd Texas Studies in Literature and Language (TSLL) a chyd-sylfaenydd a Golygydd Ymgynghorol Bat City Review.

Alison Hindell yw pennaeth Drama Sain DU, y BBC. Mae wedi cyfarwyddo dros 260 o dramâu radio, o gyd-gynyrchiadau rhyngwladol i operau sebon, ac mae wedi ennill gwobrau lu. Mae hi'n rhedeg un o'r adrannau cynhyrchu dramâu radio mwyaf yn y byd ac mae'n gyfrifol am dros 400 awr o ddrama, yn amrywio o'r gyfres eiconig The Archers (gan gynnwys llywio stori Helen a Rob ddaeth i'w benllanw eleni) i greu cyfresi ysgrifennu newydd a chlasuron arobryn ar gyfer llawer o rwydweithiau radio'r BBC.

Yn fwyaf diweddar, mae wedi gweithio gyda’r cyfarwyddwr theatr o fri rhyngwladol, Robert Wilson, ar gyd-gynhyrchiad amlieithog gyda darlledwyr Almaeneg o'r enw Tower of Babel. Gweithiodd Alison i’r Royal Shakespeare Company cyn ymuno â'r BBC. Ar hyn o bryd mae'n Athro Gwadd ym maes Drama Radio i Brifysgol Derby ac yn Gymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ganed yr Athro Sarah Moss yng Nglasgow, a chafodd ei magu ym Manceinion cyn astudio yn Rhydychen. Dechreuodd ei gyrfa academaidd gyda’i thraethawd ymchwil ar Wordsworth, Coleridge ac ysgrifennu teithio, ac ysgrifennodd monograff ar fwyd a rhywiau yn llenyddiaeth y ddeunawfed ganrif cyn troi at ffuglen. Mae ei nofelau yn cynnwys: Cold Earth (Granta, 2009), Night Waking (Granta, 2011), Bodies of Light (Granta, 2014), Signs for Lost Children (Granta, 2015) a The Tidal Zone (Granta, 2016). Mae hefyd wedi ysgrifennu cofiant yn seiliedig ar y flwyddyn treuliodd yng Ngwlad yr Iâ, Names for the Sea (Granta, 2012). Mae Sarah wedi dysgu ym Mhrifysgolion Rhydychen, Caint, Caerwysg a Gwlad yr Iâ, ac mae wedi bod yn rhan o Raglen Ysgrifennu Prifysgol Warwick ers 2012.

Mae Prajwal Parajuly yn fab i dad Indiaidd ac i fam Nepalaidd. CyrhaeddoddThe Gurkha's Daughter, ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, y rownd derfynol ar gyfer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn 2013. Enillodd ei nofel Land Where I Flee, gwobr Llyfr y Flwyddyn yr Independent on Sunday a gwobr Kansas City Star am y llyfr gorau yn 2015. Mae Prajwal yn awdur preswyl ym Mhrifysgol Truman State, Missouri. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer The New York Times, The Guardian, the New Statesman a’r BBC.

Mae’r Athro Dai Smith yn hanesydd ac yn awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru. Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd, ef yw Athro Raymond Williams Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru o 2006 i 2016 ac ef yw Golygydd cyfres Llyfrgell Cymru (prosiect Llywodraeth Cymru) o lenyddiaeth glasurol. Yn 2013, cyhoeddwyd ei nofel, Dream On, ac yn 2014, golygydd ddetholiadau o Straeon Byrion gorau o Gymru, Stori I & II ar gyfer Llyfrgell Cymru.