Chwarae hefo Goo a Glitter, sblasio hefo cychod, edrych ar blu ffansi ac adeiladu eich car Jaguar 2D eich hun – beth allai fod yn well yn ystod gwyliau hanner t

Yn dilyn llwyddiant Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn ddiweddar, bydd yr Oriel Wyddoniaeth mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn cynnal gweithdai ymarferol cyffrous yn ystod y gwyliau hanner tymor

Oriel Science with ambassadors

Bydd yr Oriel Wyddoniaeth, Ffordd y Dywysoges, Abertawe, SA1 5HE ar agor bob dydd o ddydd Sadwrn 22 Hydref i Ddydd Sul 30 Hydref, rhwng 10am a 4pm.

Yn ogystal â'r arddangosfa Hanes Amser, bydd yna raglen ddyddiol o ddydd Llun 24 i Ddydd Gwener 28 Hydref o weithdai ymarferol i ymwelwyr iau yn cael ei chynnig gan S4, Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe, a fydd yn cynnwys:

 

  •  Goo! - archwilio hylifau Di-Newtonaidd (a glitter)
  •  Cychod sy’n Arnofio: gweithdy hwyliog rhyngweithiol ar rymoedd a mudiant.  Byddwch yn barod i gael eich sblasio!
  •  Plu rhyfeddol:  Sut mae adar yn hedfan?  Beth mae plu yn ei wneud?  Gweithdy ymarferol bioleg ac ecoleg (a lliwio).

EESW stand

Bydd Cynllun Addysg Peirianneg Cymru hefydyn cynnal gweithdy dyddiol rhwng dydd Sadwrn 22 Hydref a dydd Sul 30 Hydref lle bydd plant yn cael cyfle i adeiladu eu ceir Jaguar 2D eu hunain a’u rasio nhw ar drac Fformiwla 1 ar gyflymder o hyd at 30 milltir yr awr.

Yr arddangosfa Hanes Amser  

I ble mae amser yn mynd?  Ydy amser yn gallu hedfan go iawn?  Ai twyll yn unig yw amser?  Bydd yr arddangosfa Hanes Amser yn yr Oriel Wyddoniaeth newydd yn ateb y cwestiynau hyn.

DeLorean car

Bydd ymwelwyr yn cael eu gwarchod gan y Tardis a char DeLorean o Back to the Future, ac yn cael crwydro o gwmpas, rhyngweithio gyda, gwrando ar, edrych ar, cyffwrdd yn ac yn gyffredinol cael chwarae o gwmpas gydag arddangosion ar y thema Amser. Dysgwch sut y cafodd y boson Higgs, a elwir yn aml yn "gronyn Duw", ei ddarganfod gyntaf yn y model o Wrthdrawydd Hadron Mawr CERN, cewch weld rhewlif yn ymrannu ar Yr Ynys Las, dweud yr amser gyda chylchoedd coed, gweld hanes y bydysawd yn cael ei arddangos ar wal amser 30 metr, a chlywed synau o ddyfnderoedd y gofod wrth i chi wylio fideo treigl amser o’r sêr deheuol.

Yn addas i bob oed, bwriad yr Oriel Wyddoniaeth yw dod â rhyfeddodau Gwyddoniaeth i’r cyhoedd drwy arddangosiadau ar thema wyddonol, a fydd yn ysbrydoli’r ymwelwyr i feddwl am ac archwilio sut mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn dylanwadu ar eu bywyd bob dydd.

Mae’r Oriel Wyddoniaeth wedi’i lleoli ar Ffordd y Dywysoges, Abertawe, SA1 5HE.  Rhwng Sgwâr y Castell a The Kingsway, nesaf at Zinco Lounge.

Mae mynediad am ddim ac mae’r arddangosfa ar agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10am a 4pm.  Rydym yn croesawu ymweliadau gan ysgolion (yn ystod yr wythnos) trwy apwyntiad.  Anfonwch e-bost at: s4science@swansea.ac.uk

Gwefan: www.orielscience.co.uk E-bost: orielscience@swansea.ac.uk                                                                 

@OrielScience 

facebook.com/OrielScience