Academyddion o Abertawe yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times 2016

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times eleni, wrth ochr academyddion, gwyddonwyr a phobl enwog eraill gan gynnwys Robert Winston, Alice Roberts, Richard Dawkins, Rory Cellan-Jones, Jon Culshaw a David Baddiel.

Student Sex Work Project

Mae’r Brifysgol yn Bartner-Gysylltiol yr ŵyl wyddoniaeth nodedig, a gynhelir o ddydd Mawrth 7 Mehefin tan ddydd Sul 12 Mehefin ac mae trefnwyr gŵyl eleni wedi dewis dau o feysydd ymchwil arloesol a chyffrous y Brifysgol i’w cynnwys yn y rhaglen sydd ag amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Bydd yr Athro Tracey Sagar a Debbie Jones o Goleg y Gyfraith a Throseddeg yn trafod eu prif astudiaeth, Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, ddydd Mawrth 7 Mehefin 2016 rhwng 2:00pm a 3:00pm ym Mharth Gwyddoniaeth y BBC. Meddai’r Athro Sagar: “Nod ein hymchwil yw hyrwyddo trafodaeth, herio ystrydebau a chodi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ynghylch myfyrwyr a gwaith rhyw. Mae’r astudiaeth yn awgrymu bod dros un pumed o fyfyrwyr yn ystyried gwaith rhyw er mwyn talu am eu hastudiaethau - ac wrth i’r galw am ei ddad-droseddoli gynyddu, mae’r diwydiant yn denu sylw cynyddol.”

Bydd Dr Sarah Roberts, astroffisegydd o’r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnal gweithdai ym Mharth Rhyngweithiol yr Ŵyl o ddydd Mawrth 7 Mehefin gyda phrosiect Telesgop -Faulkes sy’n rhoi mynediad i rwydwaith byd-eang o delesgopau robotig ac yn darparu adnoddau ar gyfer addysg wyddonol yn rhad ac am ddim. Caiff ymwelwyr â’r gweithdy gyfle i roi cynnig ar weithgareddau fel arddangosiadau ecsoblaned, cylchdroadau asteroidau, a byddant hefyd yn dysgu sut mae golau uwchnofâu yn newid dros amser.

Meddai Dr Roberts; “Bydd hefyd gyfle i bobl ddysgu am wyddoniaeth asteroidau a chomedau fel rhan o’r prosiect Down2Earth a bydd modd iddynt brofi effeithiau gwrthdrawiad gan feteorit enfawr ar y Ddaear. Byddwn hefyd yn gofyn i bobl gymryd rhan mewn ymchwil astronomeg go iawn fel rhan o genhadaeth Telesgop Faulkes ac ESA Gaia i ‘Weld Uwchnofa.”

Meddai Emma Nehemiah, Swyddog Marchnata, Ymchwil ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe:  “Mae digwyddiadau fel Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham yn gyfle i ni arddangos yr ymchwil o safon ryngwladol sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe. Yn Abertawe, rydym yn hyrwyddo amgylchedd ymchwil rhyngddisgyblaethol llwyddiannus sy’n caniatáu i ymchwil heb ffiniau ffynnu er mwyn mynd i’r afael â heriau mawr heddiw nad ydynt yn parchu’r ffiniau artiffisial rhwng disgyblaethau traddodiadol.”

Dysgwch fwy am Ŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times yma