Prifysgol Abertawe yn rhyddhau fideo newydd Campws y Bae

Heddiw, (dydd Iau, 29 Ionawr), rhyddhaodd Prifysgol Abertawe fideo newydd o Gampws y Bae, datblygiad sy’n werth £450 miliwn, a fydd yn croesawu'r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.

Mae'r fideo yn cynnwys delweddau trawiadol o’r adeiladau, ac fe’i trosleisir gan yr Athro Iwan Davies, Dirprwy-Is-ganghellor, sydd yn arwain datblygiad Campws y Bae. Mae’r sylwebaeth yn sôn am yr hyn mae’r datblygiad yn ei olygu i fyfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.

Ym mis Medi 2015, bydd Prifysgol Abertawe yn brifysgol dau gampws - y campws ym Mharc Singleton a Champws y Bae - wedi’i leoli mewn erwau o barcdir tawel ac ar dirwedd fawreddog Bae Abertawe.

Ar hyn o bryd, Campws y Bae Prifysgol Abertawe yw un o brosiectau datblygu mwyaf Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig. Mi fydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, staff a busnesau, a hynny mewn lleoliad gwirioneddol  ysbrydoledig - ar y traeth, yn edrych dros Fae Abertawe.

I wylio’r fideo newydd, ewch i: https://www.youtube.com/watch?v=PANS6p5YBuQ&feature=youtu.be.

Am wybodaeth bellach am ddatblygiadau Campws y Bae, ewch i:  http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/.