Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer saith allan o naw categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2015

Mae Prifysgol Abertawe, enillydd Gwobr Prifysgol y Flwyddyn WhatUni 2014, wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prifysgol Orau eto eleni, yn ogystal รข chwe chategori arall.

‌Mae graddfeydd WhatUni yn seiliedig ar gyfartaledd miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr, ac fe’u cyhoeddir ar wefan WhatUni.com. Mae’r gwobrau yn cynnwys naw categori, sef: Llety, Bywyd yn y Ddinas, Clybiau a Chymdeithasau, Cyrsiau, Rhagolygon Swyddi, Undeb y Myfyrwyr, Cyfleusterau’r Brifysgol, Cefnogaeth Myfyrwyr, Prifysgol y Flwyddyn.

Enwebwyd Prifysgol Abertawe yn y categorïau canlynol:

  • Prifysgol y Flwyddyn
  • Cyrsiau
  • Cyfleusterau’r brifysgol
  • Llety
  • Cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Undeb y Myfyrwyr
  • Clybiau a Chymdeithasau

WhatUni Awards 2015Mae'r graddfeydd newydd yn cynnig dull amgen, diduedd dan arweiniad myfyrwyr i ddarpar fyfyrwyr gael barn ar brifysgolion na’r systemau traddodiadol sy’n mesur barn ar brifysgolion. Eleni cafodd 20,000 o adolygiadau eu cyfrif; fe wnaeth 111 o brifysgolion gwrdd â'r trothwy lleiaf i gael eu hystyried ar gyfer Gwobr Dewis y Myfyrwyr; a chafodd 39 o brifysgolion eu henwebu.

Yn ogystal â chipio’r Wobr am Brifysgol Orau’r DU yn 2014, daeth Prifysgol Abertawe'n ail yn y DU yn y categorïau 'Cyrsiau’ ac 'Undeb y Myfyrwyr', ac yn drydydd yn y categori 'Clybiau a Chymdeithasau'.

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod wedi’n enwebu yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn eleni, a hynny ar ôl cipio’r teitl yn 2014. Mae’n myfyrwyr wrth galon yr hyn a gwnawn. Enillom yr anrhydedd arbennig hwn y llynedd drwy wrando ar ein myfyrwyr a gweithio mewn partneriaeth â hwy.

“Mae Prifysgol Abertawe yn ymroddedig i ddarparu profiad ardderchog i fyfyrwyr, ac mae cael ein henwebu yn y categorïau mawr hyn yn adlewyrchu ein hymroddiad i ragoriaeth y profiad dysgu a'r amgylchedd cefnogol a ddarparwn i'n myfyrwyr."

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni mewn seremoni yn Llundain ar 23 Ebrill.

Cliciwch yma i weld y rhestrau byr llawn.