Panning for Green Gold: developing the algal bioeconomy: Lansio ffilm ddogfen am brosiect EnAlgae ar-lein

Mae prosiect EnAlgae, a arweinir gan Brifysgol Abertawe, wedi cyhoeddi ffilm ddogfen ar sianel YouTube y prosiect, yn dilyn y lansiad swyddogol mewn digwyddiad fis diwethaf yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin y Brifysgol.

Mae Panning for Green Gold: developing the algal bioeconomy yn adrodd stori gwaith y prosiect dros y pedair blynedd ddiwethaf.

Mae'r fideo ar gael ar dudalen YouTube EnAlgae.

Ffilmiwyd rhannau o'r ffilm ddogfen ar Gampws Parc Singleton y Brifysgol, yn ogystal â mannau prydferth yng Ngŵyr, gan gynnwys Bae Bracelet a Bae Langland.

Mae'r ffilm ei hun yn craffu ar gyd-destun gwaith EnAlgae ac yn cynnig golwg ar lwybr posib yr ymchwil a'r diwydiant algaidd yn y dyfodol.

“Mae'n amlwg o'n holl waith ac astudiaethau nad yw algâu ar gyfer ynni yn unig yn gynnig dichonol,” meddai prif ymchwilydd y prosiect, yr Athro Kevin Flynn. “Mae'r ffilm ddogfen yn rhoi golwg i'r gwylwyr ar y rhesymau dros hyn.

“Mae hefyd yn cyflwyno'r prosiect o fewn ei osodiad hanesyddol, gan amlinellu'r fframwaith gwleidyddol a'r galluoedd technolegol sydd wedi gweithredu ar draws ein partneriaeth yn ystod hyd oes y prosiect.

“Gobeithiwn y bydd y ffilm hon, ynghyd â'n penderfyniad i gefnogi set offer a Rhwydwaith Gwybodaeth Algaidd, yn helpu i gyfeirio ac addysgu unrhyw sydd â diddordeb yn ein gwaith a rhyfeddodau algâu.”

Arweiniwyd y prosiect EnAlgae gan Brifysgol Abertawe ac fe'i hariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd drwy raglen Gogledd-orllewin Ewrop INTERREG IVB. Mae EnAlgae wedi dod ag arbenigwyr ac arsyllwyr o saith aelod-wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd i bennu manteision posib algâu fel ffynhonnell ynni gynaliadwy yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am brosiect EnAlgae, ewch i www.enalgae.eu.