Cymrodoriaeth NICE i Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl o Abertawe

Mae uwch-ddarlithydd nyrsio o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe wedi dod yn un o 10 cymrawd yn unig y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal i gael eu recriwtio eleni o ledled y DU.

Julia TerryDyfarnwyd Cymrodoriaeth y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal i Julia Terry, Uwch-ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl, ar ôl cyflwyno ei chais a chynnal cyfweliad llwyddiannus y mis diwethaf.

Cymrodorion y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal yw uwch arweinwyr y maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithredu fel llysgenhadon ar lefel ranbarthol a chenedlaethol ac ymhlith eu grwpiau proffesiynol a’u cyfoedion. Mae Cymrodorion y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal yn creu rhwydweithiau o bobl broffesiynol ddylanwadol sy’n cefnogi’r Sefydliad cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal o ran gweithredu ei gyngor.

Meddai Ms Terry: “Byddaf yn ymgymryd â’r rôl hon unwaith y mis, gan ymgysylltu ag uwch staff y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal a’r sector iechyd a gofal cymdeithasol.

“Fy mwriad yw ysgogi gwella iechyd trwy ddatblygu rôl pencampwr y myfyrwyr y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Gofal ac Iechyd yn y Coleg, gan archwilio i ddeunydd dysgu ac addysgu presennol ar gyflyrau iechyd meddwl, trafod arfer da â rhanddeiliaid ac yn olaf hyrwyddo a datblygu ymhellach ymwneud cleifion a’r cyhoedd â’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Gofal ac Iechyd.

“Bydd gennyf lawer i’w ddysgu ar y cychwyn, ond mae llawer o gyfleoedd yma i fyfyrwyr, cydweithwyr a’n partneriaid bwrdd iechyd.”