Cymdeithas Rheoleg Prydain yn dyfarnu Gwobr Ddoethurol Flynyddol Vernon Harrison i ymchwilydd o Abertawe

Mae Dr Nafiseh Badiei, cynorthwyydd ymchwil yng Ngholeg Peirianneg a Chanolfan NanoIechyd Prifysgol Abertawe, wedi derbyn Gwobr Ddoethurol Flynyddol Vernon Harrison 2014 a ddyfarnwyd gan Gymdeithas Rheoleg Prydain ar gyfer y traethawd ymchwil PhD mwyaf neilltuol mewn rheoleg.

Dr Nafiseh Badiei BSR awardDerbyniodd Dr Badiei y wobr am ei gwaith ar ‘Microstructural and rheological studies of fibrin-thrombin gels’ yn ystod cyfarfod canol gaeaf Cymdeithas Rheoleg Prydain a gynhaliwyd yn hwyr ym mis Rhagfyr 2014 ym Mhrifysgol Durham. Roedd wobr sydd wedi’i rhannol gefnogi gan Gymynrodd Vernon Harrison yn cynnwys £500 a thystysgrif.

Nod Gwobr Ddoethurol Flynyddol Vernon Harrison, a sefydlwyd yn 2003, yw cydnabod rhagoriaeth, creadigrwydd a newydd-deb mewn ymchwil a chaiff ei dyfarnu i’r myfyriwr ôl-raddedig sydd, yn nhyb y pwyllgor dyfarnu, wedi gwneud y cyfraniad mwyaf gwreiddiol a sylweddol i unrhyw gangen ymchwil rheolegol (arbrofol, cyfrifiannol neu ddamcaniaethol) gan arwain at ennill gradd PhD yn ystod blwyddyn academaidd benodol.

Meddai’r Athro Rhodri Williams, Llywydd Cymdeithas Rheoleg Prydain ac Athro yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe: “Roedd penderfyniad y Pwyllgor Dyfarnu yn unfryd a chafodd ei wneud yn wyneb cystadleuaeth gref iawn.

“Hoffwn hefyd ychwanegu fy llongyfarchiadau personol i Nafiseh ar ddarn ardderchog o waith.”

Gan siarad am ei hapusrwydd ar ennill y wobr, meddai Dr Badiei: “Rwy’n falch iawn i dderbyn cydnabyddiaeth ac anogaeth o’r fath. Mae’r gystadleuaeth ar gyfer y wobr hon bob amser yn gryf iawn ac yn gyntaf hoffwn ddiolch i’m goruchwyliwr am ei gymorth diamod ac i’m holl gydweithwyr. Heb eich arweiniad a’ch ysbrydoliaeth byddai wedi bod yn dasg amhosib.”