Canolfan Economi Ddigidol Newydd Abertawe sy'n werth £7m yn mynd ag ymchwil i'r cam nesaf

Bydd Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe'n dod yn gartref i ganolfan ymchwil economi ddigidol newydd sy'n werth dros £7M, a fydd yn helpu i greu a darparu arloesiadau a gaiff effeithiau byd-eang go iawn.

Digital genericMae Canolfan CHERISH-DE newydd - neu Herio Amgylcheddau Dynol ac Effaith Ymchwil ar gyfer Economi Ddigidol Gynaliadwy ac Iach - wedi derbyn hwb cyllido gwerth £3.8M gan y Llywodraeth, ar gost economaidd lawn, trwy'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), gyda buddsoddiad gwerth £3.8M mewn cyfraniadau diwydiannol a chyfraniadau defnyddwyr ymchwil gan bartneriaid.  [Rhif Grant EPSRC EP/M022722/1.]

Cyhoeddwyd y cyllid gan y Llywodraeth yn rhan o Gyllideb Haf y Canghellor George Osborne, pan gadarnhawyd buddsoddiad gwerth £23M mewn chwe Chanolfan Economi Ddigidol Cam Nesaf amlddisgyblaethol newydd.

Bydd y canolfannau, a fydd yn werth cyfanswm o £45M gyda chyfraniadau gan bartneriaid, yn gyrru ymlaen wybodaeth, sgiliau ac ymchwil Economi Ddigidol y DU, gan helpu i sefydlu'r wlad yn arweinydd byd-eang yn y maes hwn.  

Bydd y canolfannau eraill wedi'u lleoli ym Mhrifysgolion Efrog, Caerfaddon a Nottingham, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Newcastle. Yn Abertawe, bydd y canolfannau'n denu cymorth sylweddol a throsoledd gan dros 150 o bartneriaid cysylltiedig gan gynnwys prifysgolion, cwmnïau a chyrff rhanbarthol eraill megis Partneriaethau Menter Lleol a Chynghorau.

Meddai'r Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson: "Mae'r buddsoddiad diweddaraf hwn yn dangos ein hymrwymiad i uchafu'r chwyldro digidol ar gyfer y DU. Bydd y Canolfannau hyn yn arwain y ffordd wrth ddatblygu cynhyrchion digidol arloesol sy'n cyfoethogi ein bywydau bob dydd - o wasanaethau iechyd digidol personol i ddefnyddio cyfryngau rhyngweithiol mewn addysg.  

"Drwy ddefnyddio ein rhagoriaeth ymchwil ryngwladol, mewn partneriaeth ag arbenigedd lleol a rhanbarthol, bydd y Canolfannau hyn yn cyflymu arloesedd ym maes technoleg ddigidol er budd busnes a chymdeithas."

Meddai Gweinidog Swyddfa Cymru, Alun Cairns: "Mae Cymru'n prysur yn dod yn ganolfan arweiniol ar gyfer ymchwil uwch-dechnoleg ac mae'r cymorth gan y Llywodraeth ar gyfer Canolfannau Economi Ddigidol, a gyhoeddwyd yn y Gyllideb, yn cefnogi'r broses honno.   

"Edrychaf ymlaen at weld yr ymchwil arloesol gan y canolfannau hyn yn troi'n gynhyrchion sy'n gwneud ein bywydau'n haws ar draws amrywiaeth o feysydd."   

Meddai'r Athro Philip Nelson, Prif Weithredwr EPSRC: "Gan adeiladu ar ein buddsoddiadau blaenorol, bydd y Canolfannau Economi Ddigidol newydd hyn yn dangos sut y gellir defnyddio ymchwil amlddisgyblaethol ar yr economi ddigidol wrth i ni wynebu’r heriau sy’n gysylltiedig â’r newidiadau cymdeithasol mawr o’n blaenau. Caiff eu heffeithiau yn y byd go iawn eu dangos drwy gael eu mabwysiadu gan lunwyr polisïau a thrwy welliannau mewn gwasanaethau a buddion economaidd yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol. 

"Mae'r canolfannau hyn o ganlyniad i alwad ar y cyd â'n partneriaid, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Innovate UK, y Catapwlt Digidol ac eraill. Trwy gydweithio a chynnwys defnyddwyr, rydym wedi gallu denu £22miliwn mewn cymorth ychwanegol a chymorth mewn nwyddau a fydd yn rhoi hwb i effaith y canolfannau hyn."