Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau GIG Cymru 2014

Cyhoeddwyd heddiw (Mawrth 10, 2014) bod Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau GIG Cymru 2014.

Mae’r datblygiad o fesurau newydd i asesu ansawdd bywyd a difrifoldeb clefydau ymysg cleifion â chlefyd llidiol y coluddion wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (wedi'i noddi gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau a Mwy).

Dr Laith AlrubaiyDr Laith Alrubaiy, myfyriwr PhD a Darlithydd Clinigol mewn Meddygaeth a Gastroenteroleg ym Mhrifysgol Abertawe, yw prif ymchwilydd yr astudiaeth cafodd ei chynnal yn ysbyty Castell Nedd Port Talbot i asesu effaith clefyd llidiol y coluddion ar gleifion, a sut i wella’u gofal.

Meddai Dr Alrubaiy: “Rwy’n hynod o falch bod ein gwaith i wella gofal iechyd a monitro cleifion wedi cael ei gydnabod gan feirniaid Gwobrau GIG Cymru. Mae’n dipyn o gamp i gyrraedd y rhestr fer, felly rydym yn croesi’n bysedd ar gyfer llwyddiant”.

Mae’r Gwobrau GIG Cymru blynyddol yn dathlu gwaith mudiadau a thimoedd ledled Cymru sy’n darparu gofal arbennig, a chaiff enwau’r enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni ar 2 Gorffennaf, 2014.

Cafwyd mwy na 140 o geisiadau o bob cwr o Gymru a chafodd y panel o feirniaid, sy'n arbenigwyr ar y GIG, y gorchwyl anodd o ddethol y ceisiadau ar gyfer y rhestr fer mewn wyth o gategorïau.

Y cam nesaf yw i'r paneli o feirniaid ymweld â phob prosiect ar y rhestr fer i gael rhagor o wybodaeth ac i weld y manteision i gleifion drostynt hwy eu hunain.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru Mark Drakeford fod safon y ceisiadau'n dangos proffesiynoldeb, ymrwymiad a sgiliau staff GIG Cymru.

Meddai Prof Drakeford: "Rwyf wastad yn rhyfeddu at ansawdd uchel y ceisiadau yng Ngwobrau GIG Cymru.  Maent yn dangos ymrwymiad ein staff i ddarparu gofal diogel, effeithlon a thosturiol.

"Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn gyfle gwych i ddathlu rhagoriaeth ac i ddangos talentau timau ledled Cymru sy'n gweithio'n barhaus i wneud gwelliannau sydd o fudd i gleifion yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

"Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymgeisio a dymuno'n dda i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol."

Caiff Gwobrau GIG Cymru eu trefnu gan 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella, sy'n rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru ac sy'n cynorthwyo sefydliadau ac unigolion i ddarparu gwell iechyd, canlyniadau gofal iechyd a phrofiad i ddefnyddwyr yn GIG Cymru.
Fe'u lansiwyd yn 2008 i ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu'r GIG.

Mae pob panel o feirniaid yn cynnwys arbenigwyr o bob cwr o GIG Cymru, y sector cyhoeddus a chyrff proffesiynol.

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2014 mewn seremoni yn Stadiwm Swalec, Caerdydd ddydd Mercher, 2 Gorffennaf, 2014.

Am fanylion pellach o’r rheini sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.