Myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe yn ennill gwobr fawreddog y Gymdeithas Ffisiolegol

Mae'r myfyriwr trydedd flwyddyn, Stephanie Jane Hanley, sy'n astudio BSc (Anrh.) Gwyddor Chwaraeon, wedi ennill Gwobr Israddedig Prifysgol Abertawe y Gymdeithas Ffisiolegol ar gyfer y Traethawd Hir Gorau ar Ffisioleg Ymarfer

Yn ogystal, enwebwyd Stephanie yn annibynnol ar gyfer Gwobr Israddedig Rob Clarke y Gymdeithas Ffisiolegol, y bydd angen iddi esbonio poster o'i gwaith yng Nghyfarfod Blynyddol eleni yn Llundain ym mis Gorffennaf ar ei chyfer.

Yn siarad am y wobr, meddai Stephanie, "Roedd derbyn gwobr mor fawreddog yn anrhydedd mawr. Rwy'n hynod falch bod blwyddyn o astudio dwys wedi talu'n dda."

Stephanie Hanley

Meddai goruchwyliwr Stephanie, Yr Athro Cefnogol, Dr Richard Bracken, Arweinydd Sefydliad y Gymdeithas Ffisiolegol, "Fel arfer mae myfyrwyr sy'n astudio gwyddor chwaraeon yn anelu at weithio gydag athletwyr a thimau elitaidd. Roedd gan Stephanie y rhagwelediad i ddefnyddio'i sgiliau gwyddoniaeth er lles y boblogaeth glinigol (pobl â diabetes math 1) a oedd am ymarfer corff a rheoli lefel y siwgr yn eu gwaed. Mae'n haeddu clod am hynny'n unig. Fodd bynnag, mae'r gwaith a gyflawnodd yn ardderchog, a dangosa ddealltwriaeth go iawn o gyflwr y cleifion ochr yn ochr â datrysiad posib i oresgyn y rhwystrau i ymarfer corff gyda diabetes."

Rhoir y Wobr Israddedig Ffisioleg ar gyfer y prosiect ymchwil ffisioleg BSc Anrhydedd gorau neu i fyfyriwr BSc eithriadol sydd wedi perfformio'n gyson drwy gydol y cwrs gradd ffisioleg, a rhoir un wobr ym mhob prifysgol. Teitl gwaith Stephanie yw 'An algorithm that delivers and individualised dose of rapid-acting insulin after morning resistance exercise counters post-exercise hyperglycaemia in type 1 diabetes'.

Mae'r myfyrwyr llwyddiannus yn ennill gwobr o £100 a thystysgrif cyflawniad, ac maent yn gymwys ar gyfer aelodaeth o'r Gymdeithas am flwyddyn. Mae manteision aelodaeth yn cynnwys grantiau ar gyfer teithio; mynychu cyfarfodydd a phrosiectau ymestyn allan; mynediad ar-lein am ddim i gyfnodolion Y Gymdeithas a chyfnodolyn y Gymdeithas Ffisioleg Americanaidd, 'Physiology'; ffioedd gostyngol ar gyfer digwyddiadau'r Gymdeithas, gan gynnwys ein prif gyfarfod blynyddol, sy'n un o'r cyfarfodydd rhyngwladol mwyaf ym maes ffisioleg; llawer o gyfleoedd rhwydweithio; a hyfforddiant.

Llun: Dr Richard Bracken yn cyflwyno tystysgrif y Wobr Israddedig i Stephanie.